HALCEWICZ-PLESKACZEWSKI ZDZISŁAW

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

ZDZISŁAW HALCEWICZ-PLESKACZEWSKI (30 IX 1922 Wilno – 3 IX 1993 Gdańsk), żołnierz Armii Krajowej (AK), zesłaniec, działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, radny Gdańska. Syn Leona (7 IV 1891 Rzeczyca – po 1950) i Jadwigi (15 VIII 1893 Homel – 19 XII 1968 Gdańsk) z domu Krzyżanowskiej, siostry Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, komendanta Okręgu Wileńsko-Nowogrodzkiego AK. Brat Henryka (20 X 1921 Wilno – 9 IV 2018), w czasie II wojny światowej adiutanta Wilka, brat bliźniak Juliana (zm. 25 X 2007 Warszawa), brat cioteczny Olgi Krzyżanowskiej.

Po ukończeniu Liceum Matematyczno-Fizycznego od 1941 do 1944 roku pełnił funkcję kierownika komórki legalizacyjnej AK w Wilnie. We wrześniu 1945 został zatrzymany przez NKWD i wywieziony; do 1950 pracował jako elektromonter w samochodowym zakładzie remontowym w Republice Komi. Od 1951 do 1956 roku był elektrykiem, brygadzistą w kopalni złota w Magadanie na Kołymie. W kwietniu 1956 powrócił do Polski i podjął pracę w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych w Gdańsku. Od 1956 do 1962 był asystentem technicznym w Zakładzie Fizyki Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 1962 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Od 1962 do 1981 pracował jako starszy projektant w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 1 w Gdańsku (w 1971 przekształconym w Centrum Techniki Okrętowej (CTO)). Od sierpnia 1978 do lipca 1980 przebywał na kontrakcie w Algierii. W sierpniu 1980 współorganizował strajk w CTO, był członkiem Komitetu Strajkowego, delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a następnie członkiem Komisji Zakładowej oraz przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej i Płac przy Komitecie Zakładowym.

Od 14 do 19 XII 1981 roku był (między innymi z Andrzejem Ostrowskim i Leszkiem Koniecznym) współorganizatorem strajku w CTO, podczas którego pełnił funkcję członka Komitetu Strajkowego odpowiedzialnego za zapewnienie wyżywienia. Od 31 XII 1981 roku na emeryturze. 11 II 1982 w związku z organizowaniem strajku w CTO został aresztowany i osadzony w gdańskim Areszcie Śledczym w Gdańsku. Po umorzeniu śledztwa zwolniony 16 III 1982 roku. W latach 1982–1988 był współorganizatorem, wraz z innymi członkami Komitetu Zakładowego CTO, druku i kolportażu podziemnego pisma „Nasz Czas”. Należał do grupy współpracującej z Regionalną Komisją Koordynacyjną „Solidarność” w Gdańsku. Utrzymywał kontakt z Bogdanem Borusewiczem, między innymi przy druku regionalnego pisma „Solidarność”, konstruowaniu sprzętu niezbędnego do sitodruku oraz kolców służących do przebijania opon pojazdów milicyjnych podczas planowanych manifestacji. Z Borusewiczem współpracował także przy emisji audycji Radia „Solidarność” Gdańsk. Od 1989 prowadził biuro poselskie Olgi Krzyżanowskiej.

Od 1990 do 1993 roku był radnym Gdańska z listy Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Nowym Porcie. Pracował w Komisji Dyscyplinarnej II instancji, należał do komisji stałej Rady Miasta Gdańska.

Jego pierwszą żoną była Krystyna Stefanowska, stryjeczna siostra Adama Michnika, drugą Irena. PP

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii