GRALATH DANIEL II

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Daniel Gralath, Versuch einer Geschichte Danzigs, t. 1, Królewiec 1789

DANIEL GRALATH II (8 VI 1739 Gdańsk – 8 VIII 1809 Gdańsk), uczony. Syn Daniela Gralatha I. W latach 1752–1757 uczeń Gimnazjum Akademickiego, studiował prawo na uniwersytecie w Królewcu, od 1763 roku doktor. Od 1764 do początku roku 1809 profesor prawa i historii w Gimnazjum Akademickim, od 1799 jego rektor (złożył urząd 21 II 1809). Inicjator i realizator od 1765 roku reformy procesu nauczania w Gimnazjum. Autor rozpraw prawniczych (o prawie małżeńskim, prawie chełmińskim, zabezpieczaniu hipotek, przywileju sądowym dla obcego, przywilejach i prawach wpływających na rozwój handlu w miastach nadmorskich, prawie przedawnienia), historycznych (po I rozbiorze Polski o antypruskim charakterze) i druków okolicznościowych.

Głównym jego dziełem było Versuch einer Geschichte Danzigs aus zuverläßigen Quellen und Handschriften (Próba historii Gdańska na podstawie autentycznych źródeł i rękopisów), pierwsza naukowa synteza historii Gdańska do roku 1752, pisana także z myślą o popularyzacji dziejów miasta wśród gdańszczan (t. 1–2, Królewiec 1789, t. 3, Berlin 1791, listę prenumeratorów dzieła otwierał król polski Stanisław August Poniatowski). Bogatą bibliotekę przyrodniczą po dziadku Jacobie Theodorze Kleinie i jego własną historyczną sprzedano w części na aukcji w Berlinie w roku 1810 (katalog sprzedaży obejmował 1683 tomy), w części odziedziczył bratanek Karl Stanislaus. Był mistrzem lóż Eugenia (1776), Pod Trzema Gwiazdami (1768–1773) i Pod Trzema Poziomnicami (1775–1798) ( wolnomularstwo). MrGl

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii