GOSSLER GUSTAV HEINRICH

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gustav Heinrich Gossler

GUSTAV HEINRICH GOSSLER (13 IV 1838 Naumburg, Niemcy – 29 IX 1902 Gdańsk), urzędnik. Syn byłego premiera Prus, Karla Gustava. Uczył się w gimnazjum w Poczdamie i Królewcu, prawo studiował w Berlinie, Heidelbergu i Królewcu. W 1859 roku uzyskał tytuł doktora prawa. Pracował w administracji państwowej: od 1865 roku jako landrat w Darkehmen (obecnie Oziorsk, obwód kaliningradzki), od 1874 jako radca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i kancelarii prezydenta parlamentu (Reichstagu) w Berlinie. Od 1879 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Oświaty, a od 1881 ministrem tego resortu w rządzie kanclerza Ottona Bismarcka. Kontynuował politykę Kulturkampfu w stosunku do dawnych ziem polskich, zwalczał Kościół katolicki oraz przejawy polskości w edukacji, religii i życiu codziennym. W 1887 wydał rozporządzenie o zakazie nauczania języka polskiego w szkołach pruskich wszelkiego typu. 7 VIII 1891 roku został nadprezydentem prowincji Prusy Zachodnie (ze stolicą w Gdańsku). Jako szef prowincji zwracał szczególną uwagę na rozwój przemysłu na tym terenie oraz na unowocześnienie portów w Gdańsku i Elblągu ( Związek Przemysłowców Wschodnioniemieckich). Uzyskał zgodę cesarza na powołanie w Gdańsku pierwszej wyższej uczelni Technische Hochschule Danzig, w lipcu 1900 roku wziął udział w uroczystości rozpoczynającej jej budowę. 1 V 1899 Rada Miejska nadała mu honorowe obywatelstwo miasta za doprowadzenie do powołania wyższej uczelni w Gdańsku. Zmarł nagle; pochowany obok żony na cmentarzu ewangelickim przy Wielkiej Alei ( al. Zwycięstwa; cmentarze we Wrzeszczu). Jego imię, Gossler Allee, nosiła do 1945 roku ul. Majakowskiego, po 1990 ul. Narutowicza we Wrzeszczu.

Od 14 VI 1865 roku był żonaty z Friederiką Mathildą Emilią von Simpson (15 IV 1847 Prusy Wschodnie – 13 II 1901 Gdańsk). Miał dwóch synów i trzy córki. Syn Konrad (1881 Zichtau, Brandenburgia – 1939 Berlin) był oficerem, od 1938 roku generałem kawalerii (generał broni). MrGl

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii