GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA sp. z o.o. (GIWK), spółka miejska założona w 2004 roku, właściciel systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gdańsku. GIWK zajmuje się planowaniem i rozwojem systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, dbałością o strefy ochronne ujęć i zasobów wody pitnej, modernizacją systemu. Celem jest poprawa jakości wody pitnej, zwiększenie ochrony zasobów ujęć wody poprzez racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych, zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, zwiększenie terenów skanalizowanych, ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Od 2011 roku spółka zajmuje się również produkcją energii odnawialnej pozyskiwanej z biogazu. Od roku 2007 realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej podzielony na dwa etapy. W wyniku pierwszego zwiększyła się możliwość korzystania z ujęć głębinowych, a Gdańsk uniezależnił się od ujęcia powierzchniowego. Powstało ponad 40 km magistral i sieci wodociągowych oraz około 100 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zlikwidowana została dawna Oczyszczalnia Ścieków „Zaspa”, wszystkie ścieki z Gdańska przyjmuje Oczyszczalnia Ścieków „Wschód”, którą przystosowano do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego z nowym układem przesyłu ścieków. Drugi etap zakłada budowę 27 km sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanie 13 km sieci wodociągowej, 10 przepompowni ścieków, zmodernizowanie 2, budowę instalacji termicznego przekształcania osadów w Oczyszczalni Ścieków „Wschód”, zbiornika wieżowego na Wyspie Sobieszewskiej, sieci wodociągowej i sanitarnej na potrzeby Stadionu w Gdańsku-Letnicy. Projekt realizowano do 2015 roku.

Jednocześnie spółka prowadzi inwestycje finansowane ze środków własnych, między innymi zakończony w roku 2011 wieloletni program wymiany przyłączy ołowianych w Gdańsku. W 2006 roku zgodność gdańskiej wody podawanej z wodociągu centralnego wynosiła 78%, pięć lat później 100%. Zwiększył się także stopień skanalizowania Gdańska z 97,6% w 2006 do 98,8% w roku 2011.

Pierwszym prezesem został Jacek Skarbek. RED

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii