GÖDEKE JOHANN

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

JOHANN GÖDEKE (około 1350 Wrocław – po kwietniu 1406), burmistrz Głównego Miasta Gdańska. Pochodził z Wrocławia, w 1379 roku otrzymał obywatelstwo miejskie Głównego Miasta Gdańska. Jako kupiec specjalizował się w handlu suknem angielskim. Od 1386/1387 był ławnikiem Głównego Miasta Gdańska, od 1388 rajcą, w 1406 sprawował urząd trzeciego burmistrza.

Jeszcze w okresie pełnienia funkcji rajcy zajmował się działalnością dyplomatyczną w imieniu Głównego Miasta Gdańska i wielkiego mistrza Konrada von Jungingen. Na przełomie XIV i XV wieku głównym problemem w stosunkach handlowych Prus krzyżackich stawała się coraz większa dominacja kupców angielskich w imporcie sukna do państwa zakonu krzyżackiego. Spowodowało to duży deficyt Prus (zwłaszcza Gdańska) w obrotach handlowych z Anglią. Niezadowolenie budziła również coraz bardziej zauważalna obecność kupców angielskich, którzy w znacznej liczbie osiedlali się w Gdańsku, tworząc zwartą kolonię. Dlatego coraz częściej dochodziło do konfliktów handlowych. Prusaków obarczano w Anglii coraz większymi podatkami, dochodziło również do rabunków statków pruskich przez Anglików, jak na przykład pod Ostendą w 1403 roku. Z drugiej strony wielki mistrz krzyżacki przy poparciu Gdańska ograniczał działalność kupców angielskich w Prusach poprzez areszt ich towarów. Jako reprezentant Gdańska Johann Gödeke uczestniczył w zjeździe miast pruskich w Malborku 15 VI 1403 roku, na którym głównym tematem obrad były stosunki miast pruskich z Anglią. Podjęto tam między innymi decyzję o zwrocie aresztowanych towarów angielskich oraz zabroniono wypraw handlowych w kierunku Anglii aż do powrotu planowanego poselstwa. W poselstwie tym Gödeke reprezentował Gdańsk; rokowania z przedstawicielami króla Anglii Henryka IV podjęto w Westminster. Ich efektem był zawarty 3 X 1403 roku tymczasowy układ, na mocy którego Prusacy w Anglii i Anglicy w Prusach do najbliższej Wielkanocy (tj. do 30 III 1404) uzyskali prawo do swobodnego poruszania się, ale bez możliwości prowadzenia handlu. W latach 1403–1405 brał udział w zjazdach miast pruskich w Malborku i Gdańsku oraz w zjeździe Hanzy w Malborku 16 X 1404 roku. Przedmiot obrad tych zjazdów stanowiły sprawy polityki wobec Anglii i odszkodowań za towary utracone przez kupców pruskich. We wrześniu 1404 reprezentował Główne Miasto Gdańsk w zjeździe przedstawicieli miast śląskich i pruskich oraz posłów króla rzymskiego i zakonu krzyżackiego w Malborku.

W lutym i marcu 1406 na dwóch zjazdach miast pruskich w Gdańsku nałożono kary na kupców, którzy mimo zakazu wywozili do Prus angielskie sukno. Znalazł się wśród nich, sprowadził bowiem sukno przy okazji powrotu ze wspomnianych rokowań angielsko-krzyżackich w 1403 roku, łamiąc postanowienia handlowe, których sam był współautorem. Krótki okres urzędowania jako burmistrza Głównego Miasta Gdańska mógł zostać spowodowany rychłą śmiercią bądź wydaleniem z Rady Miejskiej.

Posiadał nieruchomość przy południowej pierzei Langgasse (ul. Długa), w bloku zabudowy między obecnymi ul. Ławniczą i Pocztową. W 1397 roku zakupił rentę w wysokości grzywny z ogrodu należącego do Petera Misenera. W 1406 wraz z żoną Dorotheą zakupił we Wrocławiu rentę w wysokości 100 grzywien. Kłopoty Wrocławia dotyczące regularnego uiszczania renty wobec spadkobierców stały się w latach 1422–1450 przedmiotem licznych ponagleń i prób aresztu towarów wrocławskich ze strony rodziny Gödeke oraz Głównego Miasta Gdańska.

Miał syna Hansa Gödekego, burmistrza Starego Miasta Gdańska. MG

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii