FAHRENHEIT DANIEL GABRIEL

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Daniel Gabriel Fahrenheit, wizerunek komputerowy, na podstawie algorytmu genetycznego opracowanego przez programistów Politechniki Gdańskiej wykonał Piotr Józefowicz z Akademii Sztuk Pięknych
Tablica pamiątkowa Daniela Gabriela Fahrenheita w miejscu jego urodzenia, ul. Ogarna 95
Kolumna Meteorologiczna Fahrenheita, widok ogólny
Kolumna Meteorologiczna Fahrenheita, detal

DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT (24 V 1686 Gdańsk – 16 IX 1736 Haga), fizyk, inżynier. Pochodził z rodziny wywodzącej się z Hildesheim, przybyłej do Gdańska w roku 1650 – dziadek Reinhold (1617 – przed 1677) pochodził z Knipawy (Królewiec). Syn kupca Daniela (1656–1701) i Concordii (1657– 1701) z domu Schumann. Urodził się w kamienicy przy Hundegasse (ul. Ogarna, obecnie nr 95).

Pobierał nauki w szkole mariackiej i Gimnazjum Akademickim. Po nagłej śmierci rodziców w 1701 roku, wysłany przez opiekunów do Amsterdamu. Praktykował w kantorach kupieckich, prywatnie studiował fizykę, prowadził doświadczenia z przyrządami do mierzenia temperatury i ciśnienia. Do Gdańska powracał w latach 1709 i 1712, wspólnie z prof. Gimnazjum Akademickiego Paulem Paterem prowadził doświadczenia nad skonstruowaniem mierników temperatury i ciśnienia. Badania kontynuował w roku 1714 w Dreźnie, podczas pracy w hucie szkła. Około roku 1715 jako pierwszy na świecie zastosował rtęć w termometrach. Od 1718 roku nauczał chemii w Amsterdamie.

W 1721 opisał zjawisko przechłodzenia wody, udowodnił zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia, opisał właściwości platyny; zajmując się optyką, ulepszył teleskop Newtona. W 1724 roku w czasopiśmie Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie (którego został członkiem) opublikował wyniki badań nad nową konstrukcją termometru, barometru i miernika gęstości cieczy (aerometru). W roku 1725 opracował termometryczną skalę, nazwaną od jego nazwiska (32º F = 0ºC). Początkowo powszechnie stosowana, po nowej (1742) propozycji szwedzkiego astronoma Andersa Celsiusa ograniczona do krajów anglosaskich; obecnie stosowana w USA, Australii i Nowej Zelandii.

Od 2005 roku miasto Gdańsk corocznie przyznaje stypendium naukowe jego imienia dla najlepszych absolwentów szkół średnich, pokrywające całkowicie lub częściowo koszty studiów zagranicznych. 30 X 2008 na Długim Targu (róg z ul. Mieszczańską) ustawiono Kolumnę Meteorologiczną Fahrenheita (projekt Hanny Klementowskiej): w trzymetrowej, stylizowanej na XVII-wieczną kolumnie zamknięta gablota z termometrem o wysokości 1,2 m, obok skale Fahrenheita i Celsjusza. Patron jednego z zadaszonych dziedzińców Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Od 6 I 2011 jego imię nosi gdański tramwaj typu Pesa Swing 120NaG nr 1015. RED

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii