FABRICIUS (Schmidt) JAKOB

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Dzieje życia społecznego i religijnego przełomu XVI i XVII wieku opisane przez Jakoba Fabriciusa w rękopiśmiennym dziele Historia Notulae… z około 1602

JAKOB FABRICIUS (Schmidt; 1551 Gdańsk – 1 IV 1629 Gdańsk), uczony, rektor Gimnazjum Akademickiego, pastor kościoła św. Trójcy. Pochodził z gdańskiej rodziny patrycjuszowskiej Schmidtów, był wnukiem przybyłego z terenu biskupstwa w Kolonii Heinricha, synem Arnolda (1519 – 17 I 1593), ławnika (1564), rajcy (1575) i sędziego (1575, 1576) Głównego Miasta, oraz Katheriny, córki rajcy Michaela Kösslera. 10 X 1568 do 1574 (magister) studiował teologię na uniwersytecie w Wittenberdze, po czym przez Heidelberg podążył do Bazylei, gdzie w 1576 roku uzyskał doktorat. Podczas pobytu w Szwajcarii zmienił poglądy na bliskie kalwinizmowi i nazwisko ze Schmidt na Fabricius.

W Gdańsku od roku 1578 kaznodzieja w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w latach 1580–1629 profesor teologii i rektor Gimnazjum Akademickiego (w XVII wieku jedyny rektor urodzony w Gdańsku), stawiano przed nim zadanie zreorganizowania uczelni. Jeden z przywódców wyznawców kalwinizmu w Gdańsku. Wspierał rajców tego wyznania w Radzie Miejskiej, w której często dochodziło do ich sporów z wyznawcami luteranizmu (po jego śmierci luteranizm zdominował życie religijne Gdańska do 1945 roku). W 1615, w imieniu Rady Miejskiej Gdańska, z potępieniem jego tez i pism wystąpił burmistrz Andreas Borckmann, w rok później z niemałą satysfakcją odnotował na kartach Księgi Wpisów Gimnazjum nagłą śmierć burmistrza. Od jego czasów (poczynając od roku 1580) każdy z rektorów Gimnazjum Akademickiego był jednocześnie pastorem kościoła św. Trójcy.

Za jego rektoratu przeprowadzono gruntowną reformę organizacyjną, tj. rozszerzono program nauczania o dwie klasy, których zaliczenie trwało cztery lata. Od tej pory gimnazjum składało się z siedmiu katedr, a w najniższych klasach również wykładali profesorowie. Z powodu głoszenia kazań w duchu kalwinizmu zmuszony był czasowo opuszczać miasto. Przed śmiercią przygotował pracę o dziejach Gimnazjum Akademickiego; autor prac z zakresu teologii, historii reformacji i pedagogiki, między innymi Das edle Wunderbuch der Israelitischen Richter (1636). Pochowany w kościele św. Trójcy. PP

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii