FABRICIUS (SCHMIDT) JAKOB

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

JAKOB FABRICIUS (Schmidt) (1551 Gdańsk – 1 IV 1629 Gdańsk), uczony, kaznodzieja, pedagog. Pochodził z gdańskiej rodziny patrycjuszowskiej Schmidtów. Studiował teologię na uniwersytecie w Wittenberdze, w roku 1576 uzyskał doktorat na uniwersytecie w Heidelbergu. Podczas pobytu w Szwajcarii zmienił poglądy na bliskie kalwinizmowi i nazwisko ze Schmidt na Fabricius. W Gdańsku od roku 1578 kaznodzieja w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w latach 1580–1629 profesor teologii i rektor Gimnazjum Akademickiego. Jeden z przywódców wyznawców kalwinizmu w Gdańsku ( kalwini). Wspierał rajców tego wyznania w Radzie Miejskiej, w której często dochodziło do ich sporów z wyznawcami luteranizmu (po jego śmierci luteranizm zdominował życie religijne Gdańska do 1945 roku; luteranie). Od czasów Farbiciusa (poczynając od roku 1585) każdy z rektorów Gimnazjum Akademickiego był jednocześnie pastorem w kościoła św. Trójcy. Za jego rektoratu przeprowadzono gruntowną reformę organizacyjną, tj. rozszerzono program nauczania o dwie klasy, których zaliczenie trwało cztery lata. Od tej pory gimnazjum składało się z siedmiu katedr, a w najniższych klasach również wykładali profesorowie. Z powodu głoszenia kazań w duchu kalwinizmu zmuszony był czasowo opuszczać miasto. Przed śmiercią przygotował pracę o dziejach Gimnazjum Akademickiego; autor prac z zakresu teologii, historii reformacji i pedagogiki, m.in. Das edle Wunderbuch der Israelitischen Richter (1636). Pochowany w kościele św. Trójcy. PP

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner Główny


Wydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii