FABIANI-MADEYSKA IRENA ZOFIA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

IRENA ZOFIA FABIANI-MADEYSKA (11 V 1911 Warszawa – 21 XII 1990 Gdańsk), historyk, bibliotekarz. Po maturze w gimnazjum humanistycznym w latach 1929–1933 studiowała historię na UW. Od roku 1935 w Gdyni; pracowała w bibliotece Instytutu Bałtyckiego, od roku 1938 kierownik biblioteki Urzędu Morskiego. Podczas II wojny światowej wysiedlona przez Niemców, mieszkała w Warszawie i Krakowie; mąż Tadeusz Madeyski, urzędnik, został rozstrzelany 11 XI 1939 w Piaśnicy.

Od 22 V 1945 roku w Gdańsku, od 1 II 1946 pracownik Biblioteki Miejskiej (następnie Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk), kustosz. Brała udział w rewindykacji rozproszonych w roku 1945 zbiorów biblioteki, kierowała Działem Czasopism, od 1950 roku Działem Rękopisów; wraz z Marianem Pelczarem od 1947 zajmowała się wydawnictwami biblioteki i Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki (w tym m.in. „Rocznika Gdańskiego”). Po przejęciu 1955 roku Biblioteki Miejskiej przez Polską Akademię Nauk pomysłodawczyni nazwy (zatwierdzonej w 1957): Biblioteka Gdańska PAN. Od roku 1963 do emerytury w 1971 pracownik Instytutu Badań Literackich w Warszawie.

Autorka prac: Kilka dat z życia Hondiusza (1954), Odwiedziny Gdańska w XIX wieku (1957), Gdzie rezydowali w Gdańsku królowie polscy (1976), Fundator Biblioteki Gdańskiej 1596 Jan Bernard Bonifacio markiz Orii (1991 i 1995). Pochowana na cmentarzu Północnym w Warszawie. RED

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii