EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI (ECS)

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Wizualizacja siedziby Europejskiego Centrum Solidarności
Wernisaż instalacji przestrzennej Jerzego Janiszewskiego, współorganizowany przez ECS, 2012

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI (ECS). W marcu 1998 roku przewodniczący Rady Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i historyk dr Jerzy Kukliński stworzyli projekt Muzeum Solidarności „Polskie Drogi do Wolności”. Był to początek realizacji idei uhonorowania roli solidarnościowego zrywu w historii Polski oraz w obaleniu pojałtańskiego podziału Europy. 29 XII 1999 roku z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, przy poparciu abp. Tadeusza Gocłowskiego, Lecha Wałęsy i Instytutu jego imienia, NSZZ „Solidarność”, Stoczni Gdańskiej, województwa pomorskiego i Miasta Gdańsk, powstała Fundacja Centrum Solidarności z misją utworzenia ECS. Na wniosek prezydenta P. Adamowicza prezesem Fundacji został Bogdan Lis. W 20. rocznicę porozumień sierpniowych ( porozumienie gdańskie), 31 VIII 2000, Miasto Gdańsk przygotowało wystawę Drogi do wolności w historycznej Sali BHP. W 25. rocznicę, 31 VIII 2005, 29 europejskich prezydentów i szefów rządów podpisało akt erekcyjny ECS. We wrześniu 2006 roku prezydent P. Adamowicz powołał Radę Programowo-Historyczną ECS, w październiku 2006 – Biuro do spraw ECS, którego dyrektorem został Jacek Kobiela. Pełnomocnikami prezydenta Gdańska do spraw ECS byli kolejno: Sławomir Czarlewski i Jacek Taylor. 29 I 2007 roku list intencyjny w sprawie utworzenia instytucji kultury ECS podpisali minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, prezydent Gdańska P. Adamowicz, marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek i prezes Fundacji Centrum Solidarności Bogdan Lis. 8 XI 2007 powołano instytucję kultury ECS, a jej dyrektorem został dominikanin ojciec Maciej Zięba. W lutym 2008 roku ECS rozpoczął działalność w tymczasowej siedzibie na terenie Stoczni Gdańskiej, przy ul. Doki 1. W maju 2011 roku, po rezygnacji ojca M. Zięby, stanowisko dyrektora objął wyłoniony w konkursie Basil Kerski.

14 V 2007 roku Miasto Gdańsk ogłosiło międzynarodowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku ECS. Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego, do którego przystąpiło 117 zespołów z całego świata, nastąpiło 13 XII 2007 roku: zwycięski projekt przygotowało gdańskie Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe FORT. Pozwolenie na budowę ECS 12 XI 2009 przekazał prezydentowi P. Adamowiczowi wojewoda pomorski Roman Zaborowski. W grudniu 2009 roku złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu budowy w Programie Operacyjnym UE „Infrastruktura i Środowisko”. 14 VII 2010 minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski oraz prezydent miasta P. Adamowicz podpisali umowę o dofinansowanie budowy siedziby ECS. Przetarg na budowę wygrał 6 VIII 2010 Polimex-Mostostal SA. Oficjalne otwarcie nowej siedziby, zlokalizowanej przy pl. Solidarności 1, nastąpiło 30 VIII 2014 roku, podczas obchodów 34. rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. PAD

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii