DZIELNICOWE RADY NARODOWE W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

DZIELNICOWE RADY NARODOWE W GDAŃSKU (DRN). Powołane w roku 1954 na podstawie ustawy z 20 III 1950 o terenowych organach jednolitej władzy państwowej – pierwszy stopień władz administracyjnych, ich nadrzędnym organem była Miejska Rada Narodowa w Gdańsku. Przepisy określały i rozgraniczały kompetencje rad dzielnicowych oraz władz miejskich będących w gestii terenowej administracji państwowej. Do zadań rad należało: kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, zapewnienie ochrony porządku publicznego i obronności państwa, ewidencja ludności, wydawanie przepisów prawnych zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Do 1954 roku składy osobowe wojewódzkich i miejskich rad narodowych powstawały mocą nominacji poprzez delegowanie do nich przedstawicieli partii, stronnictw politycznych, organizacji społecznych, pracowników wybranych firm, przedstawicieli wojska i milicji. Pierwsze wybory do wojewódzkich, miejskich i dzielnicowych rad narodowych odbyły się w Polsce, w tym i w Gdańsku, dopiero 5 XII 1954. DRN wybierała swoje prezydia kierujące na co dzień pracą rady oraz komisje problemowe. Działały do 31 V 1975, kiedy to ustawa z 28 V 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Polski oraz o zmianach ustaw o radach narodowych zlikwidowała rady dzielnicowe w dużych miastach wojewódzkich jako element terenowej władzy administracyjnej. Ich funkcje przejęły Miejskie Rady Narodowe oraz prezydenci miast. W Gdańsku w latach 1954–1975 działały trzy rady, podczas przygotowań do wyborów w 1958 roku ustalono, że DRN Śródmieście i DRN Wrzeszcz będą liczyć po 60 radnych, DRN Portowa – 50.

Dzielnicowa Rada Narodowa Gdańsk-Śródmieście, teren: Główne i Stare Miasto, Stare Przedmieście, Dolne Miasto, Rudniki, Siedlce z Emaus, Chełm, Orunia z Lipcami, Olszynka. Siedzibą w latach 1954–1964 były kamieniczki przy Długim Targu 1/4, w 1964–1975 odbudowany kompleks kamienic przy ul. Piwnej 36/38.

Dzielnicowa Rada Narodowa Gdańsk-Wrzeszcz, teren: Wrzeszcz z al. Zwycięstwa, Przymorze, Oliwa z Jelitkowem i Żabianką. Siedziba w latach 1954–1975 mieściła się przy al. Grunwaldzkiej 100/102.

Dzielnicowa Rada Narodowa Gdańsk-Portowa, teren: Nowy Port, Brzeźno, Letnica, Młyniska, Przeróbki, Stogi z Krakowcem. Siedziba w latach 1954–1956 znajdowała się w adaptowanym budynku mieszkalnym przy ul. Jana z Kolna 25 (róg ul. Robotniczej 1), od 3 XI 1956 w kamienicy przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11.

Urzędnicy DRN mieli status pracowników państwowych. MrGl

Przewodniczący Dzielnicowych Rad Narodowych w Gdańsku (1954–1973)
Dzielnicowa Rada Narodowa Przewodniczący Kadencje
Gdańsk-Śródmieście Józef Witczak 1954–1958
1958–1961
1961–1965
1965–1969
Lesław Jabłonowski 1969–1973
Gdańsk-Wrzeszcz Józef Wasiak 1954–1958
1958–1961
1961–1965
1965–1967
Jan Łukjanow 1968–1973
Gdańsk-Portowa Wiktor Szymański 1954–1958
1958–1961
1961–1965
1965–1969
Mirosław Pławiński 1969–1973
MrGl
Członkowie Dzielnicowej Rady Narodowej Gdańsk-Śródmieście (1954–1973)
Lp. Imię i nazwisko* Lata kadencji Uwagi
1 Jan Adamek 1965–1969
1969–1973
2 Janina Adamiec 1958–1961
3 Stefan Andrzejewski 1958–1961
1961–1965
4 Michał Bachorski 1954–1958
1958–1961
5 Henryk Baszkiewicz 1954–1958
6 Mieczysław Bata 1954–19581958–1961
7 Beno Beother 1954–1958
8 Stanisław Bereśniewicz (ur. 1927) 1965–1969 I sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR Gdańsk-Śródmieście w latach 1964–1972
1969–1973
9 Rozalia Białkowska 1965–1969
10 Tadeusz Biegalski 1954–1958
11 Ksawery Bieliński 1961–1965
12 Stanisław Blomberg 1958–1961
13 Józef Błociński 1958–1961
14 Anna Borkowska 1954–1958
15 Irena Brejwo 1954–1958
16 Konrad Bruchwalski 1954–1958
17 Halina Bublewicz 1954–1958
18 Karol Bujko 1958–1961
19 Józef Bukiel 1954–1958
20 Marian Bukowski 1954–1958
21 Ryszard Buksiński 1965–1969
22 Bogdan Burdak 1958–1961
23 Janina Ceberak 1965–1969
24 Józefa Ceglarska 1961–1965
25 Zdzisław Charenza 1958–1961
26 Marian Chętnik 1961–1965
27 Marian Chlewiński 1969–1973
28 Franciszek Chyła 1954–1958
29 Franciszek Chyżyński 1958–1961
30 Jan Czepułkowski 1965–1969
31 Eugeniusz Czerwiński 1961–1965
32 Anna Dankiewicz 1969–1973
33 Stanisław Dąbrowny 1969–1973
34 Andrzej Denklewicz 1969–1973
35 Adam Dmochowski 1954–1958
36 Janina Donoch 1954–1958
37 Krystyna Dziekan 1965–1969
38 Tadeusz Dzikowski 1954–1958
1958–1961
39 Wanda Dzitko 1961–1965
1965–1969
1969–1973
40 Stanisław Dziuba 1954–1958
41 Bernard Engelberg 1965–1969
42 Ryszard Filipowicz 1958–1961
43 Stanisław Girulski 1954–1958
44 Helena Głowacka 1954–1958
45 Zbigniew Godecki 1969–1973
46 Henryk Godycki-Ćwikro 1969–1973
47 Stanisław Gołąbek 1954–1958
48 Sylwester Gołąbowski 1954–1958 lekarz, chirurg
1958–1961
1961–1965
49 Jan Gorczyński 1961–1965
50 Leszek Goździk 1958–1961
51 Antonina Grądkowska 1954–1958
52 Wacław Grędziński 1954–1958
53 Bazyli Hanusiak 1954–1958
54 Aleksander Huciński 1961–1965
1965–1969
1969–1973
55 Konstanty Idec 1961–1965
1965–1969
1969–1973
56 Aniela Iglikowska 1965–1969
1969–1973
57 Lesław Jabłonowski 1965–1969 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1968–1969
1969–1973 przewodniczący DRN w latach 1969–1973
58 Jan Jagiełowicz 1954–1958
59 Ryszard Jagodziński 1965–1969
60 Zdzisław Jankowski 1954–1958 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1954–1958
1958–1961
1961–1965
61 Kazimierz Jasnosik 1954–1958
62 Antonina Jatczakowa 1961–1965
63 Józef Jaworski 1958–1961
64 Zdzisław Jemielita 1954–1958
65 Edward Jędryszczak 1969–1973 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1969–1973
66 Helena Jujka 1961–1965
1965–1969
1969–1973
67 Roman Kacprzak 1954–1958
68 Stefan Kaderek 1961–1965
69 Józef Kamiński 1961–1965
70 Janusz Kamrowski 1965–1969
71 Julian Kania 1958–1961
72 Bogumił Kanowski 1961–1965
73 Emilian Kapusta 1965–1969
1969–1973
74 Wojciech Karda 1961–1965
75 Władysław Karolak 1965–1969
76 Krystyna Kaufman 1969–1973
77 Irena Kędziora 1954–1958
78 Manfred Kinowski 1969–1973
79 Zdzisław Kisiel 1958–1961
80 Ignacy Kisielewski 1954–1958
81 Józefa Kizińska 1954–1958
82 Jan Klimowicz 1954–1958
83 Zygmunt Kłobucki 1961–1965
84 Kazimierz Knyt 1954–1958
85 Gertruda Kohnke 1958–1961
86 Irena Kołkowska 1965–1969
87 Jerzy Komenda 1965–1969
88 Maria Konarzewska 1969–1973
89 Alfons Konopka 1954–1958
90 Kazimierz Korda 1965–1969
91 Wojciech Korda 1954–1958
1958–1961
92 Bogusław Korpaczewski 1954–1958
93 Jan Kośmicki 1954–1958
94 Eugeniusz Kowalczyk 1961–1965
95 Eugeniusz Kozłowski 1969–1973
96 Henryka Krawczyk 1958–1961
97 Jan Kroman 1969–1973
98 Irena Kryńska 1958–1961
99 Zofia Kuleszyna 1954–1958
1958–1961
100 Michał Kunica 1958–1961
101 Józef Kuskowski 1961–1965
102 Wiktor Kutysz 1954–1958
103 Maria Kuzia 1969–1973
104 Cecylia Kwasiborska 1958–1961
105 Regina Lao 1965–1969
1969–1973
106 Irena Lechowska 1961–1965
1965–1969
107 Jadwiga Lewińska 1965–1969
1969–1973
108 Feliks Lewiński 1958–1961
109 Stanisław Lietz 1954–1958
1958–1961
1961–1965
110 Franciszek Łangowski 1954–1958
111 Mieczysław Łosik 1954–1958
112 Władysław Łyskawa 1954–1958
113 Władysław Maćkowski 1954–1958
114 Jan Majcherczyk 1961–1965
1965–1969
1969–1973
115 Zdzisław Majcherek 1954–1958
116 Władysław Makarski 1954–1958
117 Zbigniew Marczewski 1961–1965
1965–1969
1969–1973
118 Józefa Marszałek 1958–1961
119 Franciszek Marszałkowski 1958–1961
120 Hildegarda Martschinke 1961–1965
121 Michał Massalski 1954–1958 dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża
1958–1961
122 Jadwiga Masztelarz 1961–1965
123 Gustaw Matejko 1954–1958
1958–1961
1965–1969
1969–1973
124 Jan Matuszewski 1954–1958
125 Mieczysław Mądry 1958–1961
126 Bronisław Mękel 1961–1965
1965–1969
127 Stanisław Michalczyk 1954–1958
128 Franciszek Midor 1961–1965
1965–1969
1969–1973
129 Alfred Mielnicki 1954–1958
1958–1961
130 Stefan Mielnikowski 1954–1958
131 Albin Miętkowski 1969–1973
132 Jadwiga Miga 1969–1973
133 Franciszek Milewski 1961–1965 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1961–1965
1965–1969
134 Stefan Mogielnicki 1954–1958
135 Franciszek Mokwa 1961–1965
1965–1969
136 Leon Mordas 1969–1973
137 Marian Motyka 1965–1969
138 Piotr Motyka 1961–1965
139 Aleksander Nienartowicz 1954–1958
1958–1961
1961–1965
140 Stefania Nosowska 1969–1973
141 Józef Nowaczyk 1954–1958
142 Anna Nowotarska 1965–1969
1969–1973
143 Joachim Nowakowski 1958–1961
144 Tomasz Nowakowski 1954–1958
145 Zdzisław Ociepko 1961–1965
146 Wanda Odya (1930–1977) 1958–1961 dziennikarka „Wieczoru Wybrzeża”
147 Helena Orcholska 1961–1965
148 Tadeusz Osmański 1954–1958
1958–1961
149 Helena Pajęczek 1954–1958
150 Maria Paliwoda 1965–1969
151 Walenty Paluch 1961–1965
152 Małgorzata Parkasiewicz 1954–1958
153 Roman Paruszewski 1965–1969
154 Józef Peter 1958–1961
155 Wacław Pisula 1961–1965
1965–1969
156 Wacława Piżewska 1965–1969
157 Konrad Pławiński 1958–1961 magister inżynier architekt
158 Stefania Podgajna 1965–1969
1969–1973
159 Czesława Pogonowska 1969–1973
160 Zdzisław Popiel 1969–1973
161 Zygmunt Potrac 1958–1961
162 Zygfryd Potrykus 1954–1958
1958–1961
163 Jadwiga Prócheńska 1961–1965
164 Kazimierz Przeradzki 1958–1961
165 Czesław Ptasiński 1961–1965
166 Antoni Radomski 1954–1958
1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
167 Mirosław Radziwonowski 1961–1965
168 Czesław Ranbo 1958–1961
169 Helena Rapczuk 1954–1958
170 Jan Rogulski 1954–1958
1958–1961
171 Rozalia Roloff 1961–1965
172 Stanisława Rosłan 1954–1958
1958–1961
173 Franciszek Rostkowski 1969–1973
174 Anna Różycka 1969–1973
175 Klemens Rudak 1954–1958
176 Jerzy Rudke 1961–1965
177 Katarzyna Rusakow 1954–1958
178 Piotr Rybacki 1858–1961
179 Czesław Ryrak 1954–1958
180 Rozalia Sadowska 1954–1958
181 Stanisław Senioch 1958–1961 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1958–1961
182 Tadeusz Seniura 1958–1961
183 Brunon Senska 1969–1973
184 Teresa Sepetowska 1969–1973
185 Franciszek Sękowski 1961–1965 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1965–1968
1965–1969
186 Józef Sielewicz 1954–1958
187 Eugeniusz Sikora 1969–1973
188 Regina Skiba 1969–1973
189 Aleksander Skirmuntt 1954–1958
190 Teresa Słowik 1969–1973
191 Stefan Sobczuk 1965–1969
192 Janina Sokirko 1858–1961
193 Kazimierz Sołek 1858–1961
194 Zdzisław Sosnowski 1961–1965
1965–1969
195 Jerzy Stachurski 1954–1958
196 Jan Staniszewski 1969–1973
197 Stanisław Starosta 1961–1965
1965–1969
198 Katarzyna Stelmach 1954–1958
199 Paweł Steppuhn 1954–1958
200 Paweł Stieler 1954–1958
201 Stefan Stocki 1958–1961
1961–1965
1965–1969
202 Ryszard Stolf 1954–1958
203 Witold Sturmowski 1969–1973
204 Andrzej Sulewski 1954–1958
205 Helena Szadurska 1954–1958
206 Władysław Szatkowski 1965–1969
1969–1973
207 Irena Szajczyk 1954–1958
208 Edward Szczerba 1961–1965
1965–1969
1969–1973
209 Bolesław Szczotka 1954–1958
210 Marian Szczurek 1954–1958
211 Teresa Szepetowska 1965–1969
212 Włodzimierz Szerszoń 1965–1969
213 Franciszek Szmaglik 1954–1958
214 Maria Szudera 1961–1965
215 Kazimierz Szumański 1958–1961
216 Irena Szymanowicz-Tokarczyk 1954–1958
217 Władysław Szynczewski 1954–1958
218 Zbigniew Śledziewski 1965–1969
1969–1973
219 Kazimierz Ślisz 1965–1969
1969–1973
220 Jerzy Śmiech 1954–1958
221 Józef Światłowski 1969–1973
222 Michał Teślak 1954–1958
223 Anna Tomaszewska 1969–1973
224 Tadeusz Tryjankowski 1969–1973
225 Leonard Tulimowski 1961–1965
1965–1969
1969–1973
226 Jerzy Turek 1965–1969
1969–1973
227 Zofia Uzarczyk 1965–1969
228 Janina Wacławiak 1954–1958
229 Alfons Wacławski 1954–1958
230 Wojciech Walania 1954–1958
231 Leon Warot 1958–1961
1965–1969
1969–1973
232 Bronisław Waszkiewicz 1954–1958
233 Jan Wendt 1961–1965
234 Regina Wentzel 1954–1958
235 Bogumiła Weyer 1965–1969
236 Edward Węsek 1965–1969
237 Jan Węsierski 1969–1973
238 Kazimierz Wilczanowski 1954–1958
239 Mieczysław Wićko 1954–1958
240 Konrad Wierzba 1954–1958
241 Edward Wiktorski 1961–1965
242 Apolonia Wiśniewska 1958–1961
1961–1965
243 Józef Witczak 1954–1958 przewodniczący DRN w latach 1954–1969
1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
244 Zofia Witkowska 1954–1958
245 Maria Wojdyło 1954–1958
246 Czesław Wojewódka (1927–1994) 1961–1965 pracownik Instytutu Morskiego w Gdańsku (profesor doktor habilitowany)
247 Zofia Wolska 1961–1965
248 Eugeniusz Wolski 1961–1965
1965–1969
249 Henryk Wołoszyk 1954–1958
250 Jadwiga Woźnicka 1965–1969
251 Stanisław Wróbel 1961–1965
252 Stanisław Wrzesiński 1954–1958
253 Barbara Wyłupek 1969–1973
254 Zofia Zasławska 1961–1965
1965–1969
255 Jerzy Zdzitowiecki 1954–1958
256 Zenon Zeszczuk 1961–1965
257 Janusz Związek 1969–1973
258 Marian Żelek 1958–1961
259 Stanisława Żulińska 1954–1958
*Według stanu osobowego na dzień wyborów: 5 XII 1954, 2 II 1958, 16 IV 1961, 30 V 1965, 1 VI 1969. </br> MrGl
Członkowie Dzielnicowej Rady Narodowej Gdańsk-Wrzeszcz (1954–1973)
Lp. Imię i nazwisko Lata kadencji Uwagi
1 Edward Abramik 1965–1969
2 Mieczysław Ambik 1954–1958
3 Jan Andzel 1958–1961
1961–1965
1965–1969
4 Stefan Antkowiak 1954–1958
5 Irena Arendt 1961–1965
6 Gracjan Aszkiełowicz 1954–1958
7 Kazimierz Baciąg 1954–1958
8 Franciszka Banachowska 1954–1958
1958–1961
9 Anna Barwińska 1954–1958
10 Krystyna Bartz 1965–1969
11 Jerzy Bąk 1958–1961
12 Jan Bąkowski 1954–1958
13 Kazimierz Biernacki 1969–1973
14 Bernard Bigus 1958–1961
15 Kazimierz Błachowiak 1969–1973
16 Witold Błoński 1958–1961
1961–1965
1965–1969
17 Jadwiga Bobrowska 1958–1961
1961–1965
1965–1969
18 Agata Bocheńska 1969–1973
19 Michał Bogacz 1954–1958
20 Józef Borchowiec 1954–1958
1958–1961
1961–1965
21 Michał Borkowski 1958–1961
22 Bogusław Brach 1954–1958
23 Eugeniusz Brach 1954–1958
24 Antoni Bułło 1954–1958
25 Anastazy Burczyk 1954–1958
26 Kazimierz Cegłowski 1958–1961
27 Ryszard Chilicki 1969–1973
28 Franciszek Cholewa 1954–1958
29 Bożena Cieślik 1969–1973
30 Zbigniew Czarnecki 1969–1973
31 Zygmunt Czepukojc 1954–1958
32 Stanisław Czerepowicz 1954–1958
33 Marian Czerwiński 1954–1958
34 Józefa Krystyna Czeszejko 1969–1973
35 Władysław Deik (1901–1986) 1954–1958 obrońca Westerplatte we wrześniu 1939 roku
1958–1961
1961–1965
36 Henryk Dębowski 1958–1961
37 Eligiusz Dobrowolski 1954–1958
38 Ludwik Donarski 1954–1958
39 Janina Dzierżanowska 1954–1958
40 Bronisław Fidziukiewicz 1954–1958
41 Bronisław Filipczyk 1965–1969
42 Franciszek Franczak 1954–1958
43 Antoni Furdal 1958–1961
44 Barbara Gac 1961–1965
45 Andrzej Galewski 1958–1961
46 Jerzy Gasch 1969–1973
47 Witold Gawerski (1912–1997) 1965–1969 rzemieślnik, mistrz ślusarstwa, specjalista od kas pancernych
48 Józef Gendaszyk 1958–1961
1961–1965
1965–1969
49 Dyzman Giebułtowski 1954–1958
50 Władysław Gniewkowski 1958–1961
51 Leokadia Gnyba 1969–1973
52 Zofia Godlewska 1965–1969
53 Henryk Gołębiewski 1958–1961
54 Marian Gołębiewski 1961–1965
55 Mieczysław Gorowicz 1961–1965
1965–1969
56 Stanisław Górski 1954–1958
57 Eugeniusz Grabowski 1961–1965
58 Mieczysław Gregier 1965–1969
59 Krystyna Grenda 1969–1973
60 Andrzej Grochowski 1969–1973
61 Jan Grzyb 1954–1958
62 Zofia Gumińska 1961–1965
63 Bernard Hellak 1958–1961
1961–1965
64 Zofia Helman 1961–1965
1965–1969
1969–1973
65 Aleksander Hermanowicz 1961–1965
1965–1969
66 Tadeusz Hryniszczak 1961–1965 inżynier, po wyborze członek Prezydium DRN
67 Janina Humienna 1969–1973
68 Stanisław Huszcza 1961–1965
69 Konstanty Iwuć 1954–1958
70 Henryk Jackowski 1954–1958
71 Ryszard Jakubowski 1961–1965
1965–1969
72 Bogusław Jaskólski 1954–1958
73 Aniela Jastrzębska 1965–1969
1969–1973
74 Józef Jerzewski 1965–1969
75 Franciszek Jesionowski 1954–1958
76 Barbara Jędraszek 1954–1958
77 Tadeusz Jodłowski 1965–1969
1969–1973
78 Jerzy Jodziewicz 1969–1973
79 Henryk Kamiński 1958–1961
80 Idzi Kamiński 1954–1958
81 Leon Kamiński 1969–1973
82 Edward Kandyba 1961–1965
1965–1969
1969–1973
83 Mieczysław Karczewski 1958–1961
84 Grzegorz Karpik 1954–1958
85 Agnieszka Kaszuba 1954–1958
86 Zygmunt Kaźmierski 1958–1961
1961–1965
1965–1969
87 Janina Keck 1954–1958
88 Bożena Kępińska 1969–1973
89 Kazimierz Kinowski 1969–1973
90 Jakub Kirkorowicz 1958–1961
91 Edward Klimczyk 1961–1965
92 Sabina Kłusek 1954–1958
93 Walerian Kminkowski 1961–1965 działacz Stronnictwa Demokratycznego, po wyborze członek Prezydium DRN
1965–1969
94 Benedykt Koc 1954–1958
95 Halina Kocułowa 1954–1958
96 Marian Koczner 1954–1958
97 Dymitr Kopciuch 1954–1958
1969–1973
98 Barbara Kopczyńska 1965–1969
99 Helena Koreń 1961–1965
100 Irena Kossut 1958–1961
101 Józef Kośmider 1958–1961
102 Marian Kotas 1954–1958
103 Irena Kowalska 1965–1969
104 Maria Kozińska 1954–1958
105 Franciszek Kozów 1954–1958
106 Antonina Kożuchowska 1958–1961
107 Ryszard Kraszpulski 1958–1961
108 Henryk Krawczyk 1961–1965 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1961–1965
1965–1969
109 Edward Kreft 1965–1969
1969–1973
110 Mateusz Król 1954–1958
111 Henryk Kruczkowski 1954–1958
112 Czesław Krukowski 1969–1973
113 Irena Kryńska 1961–1965
114 Zygmunt Krysiak 1969–1973
115 Oktawia Krzysztofowicz 1954–1958
116 Henryk Książek 1958–1961
117 Krystyna Kucharczyk 1965–1969 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1965–1973
1969–1973
118 Melania Kucharuk 1954–1958
119 Tadeusz Kuczyński 1954–1958
120 Władysław Kudrenko 1961–1965
121 Mikołaj Kulesza 1954–1958
122 Franciszek Kuliński 1961–1965
123 Franciszek Kunysz 1954–1958
124 Norbert Kurjańczyk 1969–1973
125 Jan Kusiewicz 1954–1958 solista Państwowej Opery Bałtyckiej
126 Danuta Kuś 1954–1958
127 Józef Kuźmiuk 1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
128 Mieczysław Kuźniak 1954–1958
1958–1961
1961–1965
129 Adam Kwiatkowski 1954–1958
130 Gertruda Laskowska 1954–1958
131 Jan Lemańczyk 1969–1973
132 Anna Leszczyńska 1954–1958
133 Stefan Lewandowski 1954–1958
134 Tadeusz Lewicki 1961–1965
135 Stefan Liczmański 1954–1958
136 Paweł Lubiński 1965–1969
137 Adam Łapiński 1954–1958
138 Regina Łazowska 1958–1961
1961–1965
139 Antoni Łochowski 1954 –1958
140 Bernard Łukaszewski 1969–1973
141 Jan Henryk Łukjanow (1928–1984) 1969–1973 przewodniczący DRN w latach 1968–1973
sekretarz Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku w latach 1973–1977
142 Ryszard Łukomski 1958–1961
143 Konstanty Łysakowski 1958–1961
144 Alfons Majewski 1965–1969
145 Franciszek Majewski 1969–1973
146 Julia Majsner 1961–1965
147 Aleksy Makowski 1958–1961
148 Bogumiła Makuch 1965–1969
1969–1973
149 Edward Malinowski 1954–1958
150 Helena Marcinkowska 1965–1969
151 Urszula Matuszczak 1969–1973
152 Marian Matyjasek 1961–1965
153 Edmund Matyjaśkiewicz 1958–1961
154 Teresa Mayer 1961–1965 starszy inspektor Wydziału Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, po wyborze sekretarz DRN Wrzeszcz
1965–1969
1969–1973
155 Tadeusz Mejer 1969–1973
156 Michał Miakinko 1954–1958
157 Michał Mianowski 1958–1961
1961–1965
158 Bogdan Micach 1961–1965
159 Tadeusz Michalczyk 1969–1973
160 Krystyna Mickiewicz 1965–1969
161 Stefan Mielnikowski 1958–1961
162 Józef Migurski 1969–1973
163 Franciszek Milewski 1969–1973
164 Bogdan Miller 1958–1961
165 Maria Miłodrowska 1954–1958
1958–1961
166 Janina Minkowska 1969–1973
167 Edward Misiec 1958–1961
168 Roman Molski 1961–1965
169 Władysław Morozowski 1954–1958
170 Kazimierz Moskwa 1954–1958
171 Jan Nędza 1954–1958
172 Kazimierz Obidziński 1954–1958
173 Łucja Olczyk 1958–1961
174 Hieronim Olejniczak 1958–1961
175 Jan Olszewski 1954–1958
176 Franciszek Opolski 1961–1965
1965–1969
177 Helena Ostrowska 1954–1958
178 Jan Ostrowski 1954–1958
179 Jan Pacuk 1954–1958
180 Katarzyna Pancerz 1954–1958
181 Teresa Pepiórka 1965–1969
182 Gerard Pielawski 1954–1958
183 Andrzej Pietrzak 1954–1958
184 Bernard Plenikowski 1954–1958
185 Krystyna Płotka 1965–1969
186 Wacław Podgórski 1954–1958
187 Mieczysław Podlaszewski 1969–1973
188 Ryszard Podsiadło 1961–1965
1965–1969
189 Przemysława Podstawka 1954–1958
1958–1961
190 Józef Pokładecki 1954–1958
191 Jan Polewski 1954–1958
192 Piotr Połomski 1961–1965
1965–1969
193 Grzegorz Pomacha 1954–1958
194 Jan Popielski 1958–1961
195 Bronisław Popławski 1969–1973
196 Wojciech Posadzki 1965–1969
197 Halina Pragier 1954–1958
198 Leokadia Pruszkowska 1954–1958
199 Dominik Prużyński 1954–1958
200 Barbara Przewoźnik 1965–1969
201 Władysław Pycio 1958–1961
202 Zygmunt Raczkowski 1954–1958
203 Kajetan Ratkiewicz 1969–1973
204 Albin Rejmus 1969–1973
205 Henryk Rendzionek 1965–1969
1969–1973
206 Stefan Reszczyńki 1961–1965
1965–1969
1969–1973
207 Bernard Rezmer 1954–1958
1958–1961
208 Tadeusz Rezmer 1954–1958
209 Kazimierz Rochowicz 1958–1961
1969–1973
210 Marian Romanowski 1958–1961
211 Roman Romanowski 1965–1969
212 Wincenty Rosiński 1954–1958
213 Bronisława Rozwód 1954–1958
214 Łucja Rutka 1965–1969
215 Barbara Rypińska 1954–1958
216 Jadwiga Rytel 1954–1958
217 Roman Rządkowski 1954–1958
1961–1965
1965–1969
1969–1973
218 Kazimierz Rzeczycki 1954–1958
219 Ludwik Salamon 1954–1958
220 Edward Sambor 1958–1961
221 Paweł Sawko 1965–1969
222 Gustav Sielicki 1954–1958
223 Czesława Skarżyńska 1954–1958 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1954–1961
1958–1961
1961–1965
1969–1973
224 Helena Skirzyńska 1954–1958
225 Kazimierz Skolimowski 1965–1969
226 Walerian Sobisz 1954–1958
227 Jan Sobieski 1961–1965
228 Teodor Sobieszczyk 1965–1969
229 Kazimierz Sobolewski 1954–1958
230 Alfred Sokołowski 1961–1965
231 Eugeniusz Sosnowski 1961–1965
232 Józef Sosnowski 1969–1973
233 Aleksander Spoczyński 1961–1965
234 Anna Stańczyk 1954–1958
235 Stanisława Starczewska 1954–1958
236 Aniela Stroczyńska 1969–1973
237 Piotr Sulak 1954–1958
238 Kazimierz Szarejko 1969–1973
239 Józef Szczekocki 1965–1969
240 Jerzy Szczepkowski 1961–1965
241 Alicja Szewczyk 1954–1958
242 Teresa Szmajter 1961–1965
243 Władysław Szpiegowski 1961–1965
244 Władysław Szukalski 1965–1969
1969–1973
245 Jerzy Szychliński 1954–1958
246 Ludomir Szydłowski 1954–1958
247 Stanisław Szydłowski (1920–2005) 1954–1958 wiceprezydent Gdańska w latach 1969–1974 i 1982–1984
248 Teresa Szymanowska 1954–1958
249 Stanisława Świerczyńska 1954–1958
250 Leszek Tarasiuk 1965–1969
251 Czesław Taraszkiewicz 1969–1973
252 Wacław Telepski 1961–1965
253 Zofia Tunkiewicz 1954–1958
254 Mieczysław Umiński 1958–1961
1961–1965
1965–1969
255 Mirosława Walicka 1954–1958 dziennikarka
1958–1961
256 Justyna Wandelt 1961–1965
257 Józef Wasiak 1954–1958 przewodniczący DRN w latach 1954–1967
1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
258 Irena Wasilka 1965–1969
259 Stanisław Waśko 1954–1958
260 Zbigniew Wegner 1961–1965
1965–1969
261 Janusz Wieczorkiewicz 1954–1958
262 Henryk Więckowski 1954–1958
263 Gabriel Wilicki 1961–1965
264 Maria Wilk 1965–1969
265 Zyta Wilma 1954–1958
266 Kazimierz Wisiołowski 1969–1973
267 Stanisław Wiśniewski 1969–1973
268 Agnieszka Witkowska 1954–1958
269 Jadwiga Witkowska 1958–1961
1961–1965
270 Leopold Włodarski 1958–1961
271 Henryk Wojcieszkiewicz 1958–1961
272 Karol Wolak 1954–1958
273 Stefan Wolszczak 1954–1958
274 Edmund Wotzka 1969–1973
275 Kazimierz Woźniak 1954–1958
276 Władysław Woźniak 1958–1961
277 Krystyna Zajączkowska 1969–1973
278 Izabella Zakrzewska 1969–1973
279 Aleksandra Zalewska 1954–1958
280 Krystyna Zalewska-Ciechanowska 1961–1965
1965–1969
1969–1973
281 Leon Zalewski 1965–1969
282 Antoni Zaremba 1954–1958
283 Zdzisław Zdziarski 1961–1965
1965–1969
284 Witold Zegarski (1920–1999) 1958–1961 lekarz, profesor Akademii Medycznej ( Gdański Uniwersytet Medyczny)
285 Marian Zehaluk 1958–1961
1961–1965
1965–1969
286 Henryk Zieliński 1954–1958
287 Walerian Ziętek 1954–1958
289 Waldemar Żukiewicz 1965–1969
290 Andrzej Żukowski 1954–1958
MrGl
Członkowie Dzielnicowej Rady Narodowej Gdańsk-Portowa (1954–1973)
Lp. Imię i nazwisko* Lata kadencji Uwagi
1 Tadeusz Adamiak 1958–1961
1961–1965
1965–1969
2 Urszula Adamiak 1969–1973
3 Janusz Adamski 1969–1973
4 Czesław Aftański 1954–1958
5 Antoni Armatyński 1965–1969
6 Antoni Bagiński 1954–1958
1958–1961
1961–1965
1965–1969
7 Edward Bączek 1958–1961
8 Henryk Bednarczyk 1958–1961
9 Jan Bednarek 1954–1958
10 Ludwik Bereta 1954–1958
11 Józef Białowąs 1954–1958
12 Walerian Bieszczad 1958–1961
13 Zygmunt Binięda 1969–1973
14 Ireneusz Biskup 1965–1969
15 Edward Bliźniak 1954–1958
16 Bronisław Błącki 1954–1958
17 Katarzyna Bogalecka 1954–1958
18 Alfons Borys 1965–1969
19 Janina Bucholc 1954–1958
20 Władysław Bujko 1954–1958
1958–1961
21 Jadwiga Burakowska 1954–1958
22 Barbara Burdalska 1954–1958
23 Maciej Chorzelski 1954–1958
24 Władysław Chrobak 1958–1961
1961–1965
25 Eugeniusz Ciborski 1954–1958
1958–1961
26 Feliks Cichocki 1954–1958
1958–1961
27 Józef Czaja 1954–1958
28 Romuald Deleżyński 1965–1969
29 Michał Derkowski 1958–1961
30 Jan Dębczak 1954–1958
31 Krystyna Dębowczyk 1969–1973
32 Tadeusz Dębski 1954–1958
1958–1961
1961–1965
33 Henryka Dobrzyńska 1961–1965
34 Stanisław Dudzik 1954–1958
35 Julian Dworakowski (1917–1998) 1954–1958 obrońca Westerplatte we wrześniu 1939 roku
1961–1965
1965–1969
1969–1973
36 Michał Dynalec 1961–1965
37 Kazimierz Dyszlewski 1954–1958
1961–1965
38 Zofia Dziubanik 1954–1958
39 Jan Elas 1965–1969
40 Kazimierz Filipowicz 1969–1973
41 Edmund Gajewski 1961–1965
42 Tadeusz Gawlik 1965–1969
1969–1973
43 Antoni Gbiorczyk 1961–1965
1965–1969
1969–1973
44 Michał Gembrowicz 1954–1958
45 Wiesława Gęca 1954–1958
46 Czesław Godek 1961–1965
47 Henryk Goliński 1969–1973
48 Stanisław Gołębiowski 1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
49 Stanisław Gorlach 1969–1973
50 Józef Góral 1958–1961
51 Józefa Grabara 1954–1958
52 Leokadia Grabiec 1965–1969
1969–1973
53 Mieczysław Gromadzki 1961–1965
54 Łucja Halman 1965–1969
55 Maria Hoffman 1954–1958
56 Jarosław Huziej 1961–1965
57 Jarosław Ilnicki 1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
58 Kazimierz Jabłonka 1954–1958
59 Henryka Jackowska 1969–1973
60 Henryk Jagła 1954–1958
61 Stefan Jakubiak 1954–1958
62 Stanisław Janiak 1954–1958
63 Józef Janicki 1954–1958
64 Bolesław Jarosz 1958–1961
65 Jadwiga Jasińska 1961–1965
66 Aleksander Jezierski 1954–1958
67 Zbigniew Jędrzejczyk 1969–1973
68 Tadeusz Jurewicz 1958–1961
1961–1965
1965–1969
69 Jan Juszczak 1954–1958
70 Zygmunt Kacperczyk 1958–1961
71 Adelajda Kalinowska 1965–1969
72 Tadeusz Kamiński 1969–1973
73 Tadeusz Kasprowicz 1954–1958
74 Władysław Kaszubowski 1958–1961
75 Lucjan Kleban 1954–1958
76 Wacław Kobierzycki 1954–1958
77 Kazimiera Kochanowska 1961–1965
78 Franciszka Kondraciuk 1954–1958
79 Izabela Korzeniewska 1969–1973
80 Wacław Kowalczyk 1954–1958
81 Bronisław Kowalski 1961–1965
1965–1969
82 Henryk Kowalski 1954–1958
83 Czesława Kowszyk 1961–1965
84 Henryk Krajewski 1958–1961
85 Aleksander Krawczyk 1969–1973
86 Stanisław Krawczyński 1961–1965
87 Zbigniew Królicki 1965–1969
88 Stanisław Krukowski 1969–1973
89 Irena Kryńska 1954–1958
90 Zygmunt Krysiak 1958–1961
91 Maria Krzyczkowska 1954–1958
92 Tomasz Krzyżanowski 1954–1958
1958–1961
93 Dionizy Kucharski 1954–1958
1958–1961
94 Piotr Kuciński 1954–1958
95 Stanisław Kuźnicki 1969–1973
96 Walentyna Landecka 1969–1973
97 Bogdan Langowski 1969–1973
98 Genowefa Lenart 1965–1969
99 Andrzej Lewandowski 1969–1973
100 Marceli Lewandowski 1965–1969
1969–1973
101 Jarosław Lipnicki 1961–1965
102 Marian Łączyński 1969–1973
103 Jan Łebek 1958–1961
104 Ryszard Łęgowski 1958–1961
105 Franciszek Łodygowski 1954–1958
106 Zbigniew Łukjanowicz 1954–1958
107 Kazimierz Łuszczki 1969–1973
108 Jan Maczan 1965–1969
1969–1973
109 Michał Madziewicz 1961–1965
110 Maria Malinowska 1965–1969
111 Edmund Malinowski 1954–1958
112 Eugeniusz Manes 1958–1961
113 Alfreda Maron 1964–1965 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1964–1973
1965–1969
1969–1973
114 Bronisław Maryniuk (1931–1996) 1969–1973 wiceprzewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku w latach 1970–1973
115 Wanda Matuszewska 1961–1965
116 Anna Mączka 1965–1969
117 Irena Michałowska 1969–1973
118 Jadwiga Miklaszewska 1954–1958
119 Ryszard Mikulski 1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
120 Halina Misiak 1965–1969
121 Józef Młodzianowski 1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
122 Henryk Morczak 1961–1965
123 Kazimierz Motyka 1961–1965
124 Henryk Mysiak 1969–1973
125 Marianna Nawrocka 1969–1973
126 Bogusław Nowak 1958–1961
127 Marian Nowak 1965–1969
1969–1970
128 Kazimierz Nowicki 1958–1961
129 Edward Obiezierski 1961–1965
1965–1969
130 Leon Okrój 1954–1958
131 Henryk Oracz 1961–1965
132 Leonard Papke 1958–1961
133 Maria Patek 1961–1965
134 Łucjan Pawlikowski 1954–1958
135 Stanisław Pestka 1965–1969
136 Robert Piatogorski 1954–1958
137 Jan Pietralczyk 1965–1969
138 Franciszka Pilanc 1958–1961
139 Czesław Pilarski 1965–1969
140 Władysław Pita 1954–1958
1958–1961
141 Urszula Plichta 1969–1973
142 Mirosław Pławiński 1969–1973 przewodniczący DRN w latach 1969–1973
143 Jadwiga Polak 1965–1969
144 Zenon Popławski 1954–1958
145 Józef Ptak 1965–1969
146 Rudolf Pustelniak 1954–1958
147 Wiktor Pyłkowski 1958–1961 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1958–1960
148 Bolesław Rafalik 1954–1958
149 Jadwiga Rejent 1965–1969
150 Andrzej Rolka 1965–1969
151 Leon Rubik 1954–1958
152 Wacław Rybak 1954–1958
153 Juliusz Rychard 1958–1961
1961–1965
154 Kazimierz Rynkowski 1960–1963 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1960–1963
prezydent miasta Gdańska w latach 1981–1989
155 Łucja Rzeźniczak 1958–1961
156 Kazimierz Sadok 1958–1961
157 Franciszek Sadowski 1961–1965
1965–1969
158 Korina Scheidemann 1961–1965
159 Ryszard Schlieske 1969–1973
160 Adam Sieczkowski 1954–1958
161 Kazimierz Sieradzki 1954–1958
162 Zbyszko Sikorski 1961–1965
1965–1969
163 Ewa Skolimowska 1969–1973
164 Bolesław Skowronek 1961–1965
165 Mieczysław Skrzydlewski 1969–1973
166 Tadeusz Skupin 1958–1961
167 Mieczysław Słomkowski 1958–1961
168 Józefa Smarzyńska 1954–1958
169 Henryk Sobiech 1961–1965
170 Józef Sośnierz 1961–1965
1965–1969
171 Aleksander Spoczyński 1958–1961
172 Stanisław Starosta 1954–1958
173 Stanisław Stodolski 1958–1961
174 Marian Strugała 1965–1969
175 Teresa Sulińska 1969–1973
176 Piotr Szarwas 1958–1961
177 Zofia Szostak 1954–1958
178 Stanisław Szostakiewicz 1961–1965
179 Konrad Szulc 1954–1958
1958–1961
1961–1965
180 Tadeusz Szymański 1961–1965
1965–1969
1969–1973
181 Wiktor Szymański 1954–1958 przewodniczący DRN w latach 1954–1969
1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
182 Jerzy Świdziński 1954–1958
183 Zofia Święchowska 1954–1958
184 Teofila Tarwacka 1965–1969
185 Witold Telecki 1954–1958
186 Józef Telega 1954–1958
1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
187 Bolesław Tomaszewski 1965–1969
1969–1973
188 Józef Trybułowski 1954–1958
1958–1961
189 Bernard Tubaja 1954–1958
190 Józef Turowski 1958–1961
191 Wacław Tys 1954–1958
192 Krystyna Uzdowska 1965–1969
193 Wanda Walkowiak 1958–1961
1961–1965
1965–1969
1969–1973
194 Kazimierz Wasilewski 1954–1958
195 Jerzy Wiatr 1961–1965
196 Franciszek Witek 1954–1958 zastępca przewodniczącego DRN w latach 1954–1958
1958–1961
197 Andrzej Wodnicki 1954–1958
198 Stanisława Wojciul 1961–1965
199 Jerzy Wojtarowicz 1958–1961
200 Zygmunt Wróbel 1954–1958
1958–1961
201 Wit Zając 1961–1965
1965–1969
202 Janina Zakonek 1961–1965
203 Czesław Zaręba 1969–1973
204 Mieczysław Zdyb 1969–1973
205 Kazimiera Zielińska 1961–1965
206 Maria Zielińska 1969–1973
207 Franciszek Ziółkowski 1954–1958
208 Henryk Zwolak 1965–1969
209 Władysław Zwoliński 1969–1973
*Według stanu osobowego na dzień wyborów: 5 XII 1954, 2 II 1958, 16 IV 1961, 30 V 1965, 1 VI 1969. </br> MrGl
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii