DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ARCHIDIECZJI GDAŃSKIEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ARCHIDIECZJI GDAŃSKIEJ, do 1997 roku działało przy kościele św. Bartłomieja (Zaułek św. Bartłomieja 1), a następnie przy kościele św. Jana (ul. Świętojańska 50). W 1992 roku, po powstaniu archidiecezji gdańskiej, nazwę zmieniono na Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej.

Pierwsze Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Wybrzeża zainicjował w Gdańsku dominikanin z kościoła św. Mikołaja, Sławomir Słoma. Działało ono w latach 1982–1985, gromadząc gdańskich artystów i dziennikarzy. Zainteresowanym udostępniono pomieszczenia klasztorne, w których odbywały się spotkania i seminaria na temat wiary, etyki, filozofii i sztuki oraz wystawy plastyczne w ramach Galerii św. Jacka. W sierpniu 1985 roku Sławomir Słoma w wyniku działań Służby Bezpieczeństwa został przeniesiony do Wrocławia.

15 IX 1990 roku przy kościele św. Bartłomieja powołano Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Gdańskiej, którego kapłanem został ks. Krzysztof Niedałtowski. Zainaugurowano je 9 XII 1990 roku, wręczając Nagrody Literackie im. Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Medale im. Anny Kamieńskiej. Pierwszym działaniem duszpasterstwa było powołanie Fundacji „Pro Arte Sacra” (4 X 1991).

Duszpasterstwo prowadzi działalność zarówno w swojej siedzibie, jak i na zewnątrz: organizuje wystawy plastyczne i koncerty (między innymi cykl „Per cameram ad ecclesiam”), dyskusje, przedstawienia teatralne (między innymi Pasja w reżyserii Wojciecha Misiury, 1995; Tragedia o bogaczu i Łazarzu w reżyserii Krzysztofa Babickiego, 2001; musical Świadek w reżyserii Ryszarda Ronczewskiego), a także festyny żebracze, odpusty, jarmarki świętojańskie, msze dla gdańskiej mniejszości niemieckiej, od przełomu 2001/2002 roku wydaje kalendarze świętojańskie. Jest prekursorem promowania muzyki dawnej: 23 VIII 1992 roku w kościele św. Jana wykonano utwory z odnalezionej w Królewcu Gdańskiej tabulatury organowej z początku XVII wieku (organista Jan Janca), w kościele św. Bartłomieja wykonano dwie kompozycje Johanna Balthasara Christiana Freislicha – 18 IV 1993 Pasję według św. Mateusza (zespół Pro Musica pod dyrekcją Tatiany Adamowicz, soliści: Piotr Kusiewicz i Marcin Szczyciński) oraz 13 III 1994 roku Passio Christi (zespół chórów pod dyrekcją Waltera Oppa i soliści: Witosława Frankowska i Jadwiga Rudka-Stefaniak). W kościele św. Jana 1 IX 1999 roku w obecności prezydentów Polski i Niemiec, Aleksandra Kwaśniewskiego i Johannesa Raua, odbył się Koncert pojednania w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej w wykonaniu Izraelskiej Orkiestry Filharmonicznej pod dyrekcją Zubina Mehty.

Wspólnym przedsięwzięciem Duszpasterstwa Środowisk Twórczych i Duszpasterstwa Dziennikarzy był organizowany w latach 2000–2012 cykl Gdański Areopag. W 2002 roku w ramach I Światowego Zjazdu Gdańszczan z inicjatywy duszpasterstwa otwarto symboliczny Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy u podnóża Grodziska, który miał być pamiątką wszystkich zlikwidowanych cmentarzy w Gdańsku i osób na nich pochowanych.

Od 2003 roku, zgodnie z pomysłem ówczesnego dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku Arkadiusza Rybickiego, każdego listopada duszpasterstwo organizuje w kościele św. Jana Pomorskie Zaduszki Artystyczne – koncert oraz widowisko multimedialne wspominające artystów, którzy odeszli w danym roku, a w istotny sposób przyczynili się do rozwoju kultury regionu. Każdym Zaduszkom towarzyszy okolicznościowy folder z krótkimi notami biograficznymi żegnanych zmarłych. Duszpasterstwo dba też o upamiętnianie twórców poza swoją siedzibą. W 2001 roku ufundowało tablicę pamięci artysty grafika Ryszarda Stryjca na jego gdańskim domu na rogu Targu Rybnego i ul. Straganiarskiej, w 2005 tablicę poświęconą artyście rzeźbiarzowi Stanisławowi Horno-Popławskiemu na jego rodzinnym domu w Kutaisi (Kolchida) w Gruzji, czemu towarzyszyło sympozjum naukowe popularyzujące jego twórczość. W 2010 roku zorganizowało jubileusz pracy twórczej aktora i reżysera Ryszarda Ronczewskiego w jego rodzinnym Sopocie.

W 2005 roku w kościele św. Jana odbył się wernisaż obrazu profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Macieja Świeszewskiego Ostatnia Wieczerza, nad którym artysta pracował od 1995 roku w kościele św. Bartłomieja. Sportretował na nim znane postaci trójmiejskiego świata kulturalnego i naukowego (obecnie obraz znajduje się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym).

Artyści związani z duszpasterstwem brali udział w wystawach sztuk plastycznych za granicą, między innymi David MultiFestival ’92 w Barcelonie (1992), Między światem a tajemnicą w Brukseli (1992), Axis Mundi w Brukseli (2011). OK

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner Główny



Wydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii