DULKIEWICZ ALEKSANDRA MARIA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Aleksandra Dulkiewicz w chwili zaprzysiężenia na prezydenta Gdańska 11 III 2019

ALEKSANDRA MARIA DULKIEWICZ (ur. 10 VII 1979 Gdańsk), samorządowiec. Córka Zbigniewa Dulkiewicza (3 VI 1949 Gdańsk – 17 IV 2002 Gdańsk), ekonomisty w Biurze Projektów Dróg i Mostów w Gdańsku (1969–1983) i urzędnika samorządowego (dyrektora biura Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego w latach 1990–1998, dyrektora biura poselskiego Macieja Płażyńskiego w okresie 1999–2002), oraz Izabeli z domu Łoś, ekonomistki, między innymi sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Ruchu Młodej Polski (18 VIII 1979).

W 1994 roku ukończyła Szkołę Podstawową nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, w 1999 III Liceum Ogólnokształcące. W 2006 została absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (magister prawa). W czasie studiów w roku akademickim 2004/2005 w ramach programu Erasmus (międzynarodowej wymiany studentów) kształciła się na Wydziale Nauk Prawnych Paris-Lodron-Universität w Salzburgu (Austria). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 2006–2007 była asystentką prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w Urzędzie Miejskim, między innymi pełniła funkcję jego pełnomocnika ds. organizacji Euro 2012. Po urlopie macierzyńskim w latach 2009–2014 pracowała w Europejskim Centrum Solidarności, kolejno jako starszy specjalista, kierownik działu PR i biura prasowego. Od 2014 do 2017 roku zajmowała stanowisko koordynatora ds. prawnych w zespole doradztwa i analiz w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego InvestGda (spółce miejskiej zajmującej się między innymi sprzedażą i dzierżawą terenów inwestycyjnych).

Członkini rad nadzorczych: w latach 2007–2017 spółki Trefl Gdańsk SA (społecznie), od 24 XII 2013 do marca 2017 Szpitala Specjalistycznego w Prabutach sp. z o.o., od 27 IV 2017 Areny Gdańsk (spółka miejska, właściciel stadionu w Gdańsku-Letnicy), od 9 X 2017 Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Była członkinią zarządu powstałego w 2011 roku gdańskiego Stowarzyszenia „Kultura Polityczna” i Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk.

Działała w Stowarzyszeniu Młodych Konserwatystów Akcji Wyborczej Solidarność (była między innymi sekretarzem ds. zagranicznych; zob. Jacek Bendykowski) oraz w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym. W 1995 roku zaangażowała się w kampanię Hanny Gronkiewicz-Waltz w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, od 2000 współorganizowała cykl dyskusji, konferencji, seminariów i koncertów w ramach gdańskiego Areopagu.

Od 2001 roku członkini Platformy Obywatelskiej (PO). W 2010 z listy tej partii została wybrana do Rady Miasta Gdańska, była wiceprzewodniczącą Klubu Radnych PO, wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. Ponownie wybrana do Rady Miasta w 2014 roku, była przewodniczącą Klubu Radnych PO, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego oraz wiceprzewodniczącą Komisji Strategii i Budżetu. Zrezygnowała z mandatu 8 III 2017 roku po powołaniu na stanowisko wiceprezydenta Gdańska. Od 30 III 2017 pełniła funkcję zastępcy prezydenta ds. polityki gospodarczej. Od 2016 przewodnicząca gdańskiego zespołu ds. leczenia niepłodności metodą in vitro.

W sierpniu 2018 roku zawiesiła członkostwo w PO (od listopada tego roku formalnie poza tą partią), w październiku po raz kolejny została wybrana do Rady Miasta z ramienia Komitetu Wyborczego Pawła Adamowicza „Wszystko dla Gdańska”, któremu przewodniczyła. Zrezygnowała z mandatu radnej po powołaniu na funkcję I zastępcy prezydenta Gdańska (z odpowiedzialnością za inwestycje, równouprawnienie oraz turystykę). Po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza 14 I 2019 roku objęła funkcje p.o. prezydenta miasta, 15 stycznia przyjęła propozycję premiera RP Mateusza Morawieckiego i 17 styczna objęła urząd komisarza miasta Gdańska. W przedterminowych wyborach, które odbyły się 3 III 2019 roku, uzyskała 139 790 głosów (82,22%) i została wybrana na prezydenta. Zaprzysiężona 11 III 2019 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta.

Od 2019 zasiada w Radzie Europejskiego Centrum Solidarności. RED

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii