DRWAL JAN

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jan Drwal (piąty od prawej), 2011

JAN DRWAL (26 X 1943 Kraków – 23 VI 2012), naukowiec w zakresie geografii fizycznej. Od 1951 roku mieszkał w Rumi, gdzie ukończył liceum ogólnokształcące. W 1966 absolwent geografii (w zakresie hydrologii) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1967 roku pracownik gdańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1970 Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1972 roku doktor (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), 1982 habilitowany (Uniwersytet Jagielloński), 1983 na stanowisku docenta, 1991 profesor tytularny, 2001 profesor zwyczajny, w latach 1983–1996 kierownik Zakładu Hydrologii i Klimatologii, od 1996 Katedry Hydrologii UG.

Zajmował się stosunkami wodnymi terenów objętych plejstoceńską akumulacją lodowców skandynawskich oraz ochroną zasobów pobrzeży i pojezierzy południowobałtyckich. Twórca teorii retencyjno-drenażowych zbiorników organizacji odpływu z terenów młodoglacjalnych. Autor między innymi prac o stosunkach wodnych w strefie kontaktów wód morskich i lądowych, o formie odpływu potamicznego na terenach akumulacji lodowców plejstoceńskich, o naturalnej ewolucji i zmianach antropogenicznych stosunków wodnych nadmorskich równin aluwialnych. W okresie 1969–2012 członek Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk (PAN), 1995–2012 członek European Union for Coastal Conservation, 1998–2012 prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Przewodniczył Zespołowi Problemowemu do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Żuław Wiślanych przy Oddziale Gdańskiego PAN, w latach 1992–1999 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Elblągu, do roku 2012 przewodniczący rady naukowej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, członek rady naukowej Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej i Centrum Hewelianum przy Parku Kultury Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodenia Polski (2002). Pochowany na cmentarzu w Rumi. RED

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii