DIESSELDORF JOHANN GOTTFRIED

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Johann Gottfried Diesseldorf

JOHANN GOTTFRIED DIESSELDORF (1668 Gdańsk – 29 VII 1745 Gdańsk), naukowiec, burmistrz. W latach 1684–1688 uczeń gimnazjum w Toruniu i Gdańsku, studiował w Lipsku, Jenie, we Frankfurcie nad Odrą; od 1693 roku doktor prawa; od 1697 profesor prawa i historii w Gimnazjum Akademickim. Opublikował m.in. Probabilia iuridica miscellanea (1699) i Examen iuridicum miscellanearum positionum (1699). Od roku 1700 ławnik gdański, od 1707 rajca, w latach 1714, 1717, 1722, 1727, 1730 i 1740 burgrabia, w okresie 1720–1745 burmistrz. Testamentem z 24 VI 1745 przeznaczył majątek na stypendia (20 tysięcy florenów), pomoc ubogim (6 tysięcy florenów na rzecz domu dziecka, 6 tysięcy na potrzeby szkół, 20 tysięcy na utrzymanie wdów i sierot). Zgodnie z jego wolą po 4 stypendia otrzymywali studenci teologii i prawa; pierwszeństwo mieli urodzeni w Gdańsku. Wypłata następowała w dniu Gotfryda, tj. 23 marca. Do końca XVIII wieku z funduszu stypendialnego skorzystało 142 studentów. EK

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner Główny


Wydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii