COLLEGIUM MEDICUM

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

COLLEGIUM MEDICUM. Instytucja uważana za pierwszą na ziemiach polskich izbę lekarską. Powstała około roku 1612 jako reakcja gdańskiego środowiska lekarskiego na działalność znachorów i innych przedstawicieli medycyny nieoficjalnej, których z racji posiadanego doświadczenia i praktyki zwanych empirykami (łaziebnicy, wędrowni uzdrowiciele, alchemicy, kaci, nawet profesorowie teologii Gimnazjum Akademickiego); stosowali oni zabiegi oparte na wierzeniach ludowych, magii, alchemii, ziołolecznictwie, czerpali z medycyny naukowej (niektóre zabiegi chirurgiczne).

Collegium działało na podstawie uzyskanych przez lekarzy gdańskich przywilejów Władysława IV z około 1636 roku. Na czele stał dziekan, głównym zadaniem była ochrona zawodu lekarza, chirurga i aptekarza poprzez udzielanie prawa wykonywania zawodu oraz nadzór nad istniejącymi już praktykami. Rada Miejska Gdańska orzekła, że przywileje naruszają jej prawa, i nigdy nie uznała Collegium. Zatwierdzenie wcześniejszych przywilejów przez króla polskiego Jana Kazimierza w roku 1651 dało podstawę do opracowania statutów Collegium, które wobec sprzeciwu Rady Miejskiej nie weszły w życie. Działalność gdańskich lekarzy zmusiła jednak Radę Miejską do wydania w 1661 ordynacji dla fizyków miejskich. Regulowała ona między innymi prawo wykonywania zawodu i nadzoru nad lekarzami, wcielała tym samym w życie niektóre postulaty zawarte w statucie Collegium, jednocześnie podkreślała kompetencje Rady Miejskiej wobec środowiska medycznego.

Ponowna redakcja statutów Collegium w roku 1677, poza ustaleniem struktury, trybu nabycia członkostwa i zadań członków, kładła nacisk na stronę etyczną praktyki lekarskiej (zakaz podważania wobec pacjentów kompetencji innych lekarzy, zjednywania sobie pacjentów podstępem i w inny niegodny sposób, wtrącania się do leczenia prowadzonego przez kolegów, sporów w obecności nielekarzy). Także i ta próba uznania Collegium przez Radę Miejską zakończyła się niepowodzeniem. W roku 1703 Rada Miejska wydała ordynację medyczną, obowiązującą do 1793, podkreślając ponownie niepodważalne prawo nadzoru władz miejskich nad całym środowiskiem medycznym Gdańska. ASZ

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii