BOCK CASPER

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

CASPER BOCK (około 1315, być może Lubeka – 1361 lub przed 9 IV 1363 Gdańsk), burmistrz Głównego Miasta Gdańska. Należał do najstarszego pokolenia gdańskiej rodziny patrycjuszowskiej, która wywodziła się prawdopodobnie z Lubeki; był zapewne synem Heinricha Bocka, rajcy lubeckiego.

Poświadczony jedynie w spisach członków Rady i Ławy Głównego Miasta Gdańska z XVI wieku. W latach 1347–1348 był ławnikiem Głównego Miasta, od 1349 roku rajcą, w 1361 burmistrzem – można przyjąć, że pełnił wówczas obowiązki pierwszego burmistrza. Jeśli obejmował urząd do 1363 roku, to w 1362 powinien być trzecim, a w 1363 drugim burmistrzem. W krótkim okresie sprawowania przez siebie funkcji burmistrza nie pozostawił żadnych innych dowodów swej działalności na tym stanowisku. Za jego czasów, w wyniku konfliktu duńsko-szwedzkiego, który wybuchł na początku lat 60. XIV wieku, wykształcił się ostatecznie w polityce bałtyckiej nowy podmiot – Związek Hanzeatycki ( Hanza). W 1362 roku w Gdańsku zorganizowano pierwszy w tym mieście zjazd miast pruskich (z reguły odbywających się w stolicy państwa krzyżackiego, Malborku). Można się domyślać, że – jeśli faktycznie był w tym czasie burmistrzem – brał udział w organizacji zjazdu i reprezentował na nim Gdańsk. Zwołanie zjazdu wiązało się z klęską floty hanzeatyckiej w wojnie z królem duńskim Waldemarem IV Atterdagiem. Choć nie zachowały się relacje z obrad, należy przypuszczać, że sytuacja polityczna miast pruskich oraz coraz częstsze przypadki napaści na kupców z Prus stały się głównym tematem rozmów.

Jego potomkowie sięgali po urzędy burmistrzów w Gdańsku i w Poznaniu ( Georg Bock I, Heinrich Bock). MG

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii