BIELAWSKI KRZYSZTOF PIOTR

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Krzysztof Bielawski
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk

Partner redakcji


KRZYSZTOF PIOTR BIELAWSKI (ur. 28 VI 1961 Tczew), naukowiec, biolog, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1980 roku absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, w 1985 absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG na kierunku biologia. W latach 1985–1987 asystent w Zakładzie Mikrobiologii UG, 1987–1990 asystent w Katedrze Biologii Molekularnej UG, 1990–1997 asystent w Katedrze Mikrobiologii UG. Od 1997 roku asystent w Katedrze Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG; zob. Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)), od 1999 doktor (specjalność biologia medyczna) i adiunkt tamże; od 2006 doktor habilitowany, od 2007 profesor nadzwyczajny (uczelniany), od 2011 profesor tytularny i zwyczajny. Ukończył studia podyplomowe z zakresu europejskiego modelu zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2008–2009) oraz z zarządzania projektami badawczymi w Akademii Morskiej w Gdyni (2012–2013). Odbył staże naukowe w Instytucie Maxa Plancka w Berlinie (1991–1992), na Uniwersytecie w Münster (1999), w Institut national de la santé et de la recherche médicale w Lyonie (1998, 1999), na Uniwersytecie w Lund w Szwecji (2005).

W latach 1997–2004 współtworzył Pracownię Diagnostyki Molekularnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Gdańsku i nią kierował, jednocześnie, od 2001 do 2005 roku, zarządzając także Pracownią Biologii Molekularnej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Od 2005 roku kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMedu. W okresie 2008–2010 sprawował nadzór merytoryczny nad Pracownią Biologii Molekularnej Akademickiego Centrum Klinicznego AMG ( Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), był pierwszym prezesem Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki (Biobaltica sp. z o.o.), wspólnego przedsięwzięcia GUMedu, UG i Politechniki Gdańskiej. W latach 2008–2010 pełnił także funkcję zastępcy kierownika Studiów Podyplomowych na Wydziale Chemii UG, poświęconych współczesnym metodom analityki z elementami diagnostyki molekularnej. W latach 2014–2016 był dyrektorem Centrum Transferu Technologii UG. Od 1 IX 2016 roku prorektor UG do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką (kadencja 2016–2020), od 20 IX 2020 p.o. rektora UG, od 24 XI 2020 prorektor do spraw innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Prowadzi badania z zakresu biologii molekularnej, diagnostyki molekularnej i biologii medycznej. Zrealizował kilkanaście grantów krajowych, był polskim współkoordynatorem (z prof. Anną Podhajską) projektów HepBvar i Virgil – odpowiednio – 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej (UE). W latach 2013–2016 koordynator międzynarodowego projektu 7. Programu Ramowego UE o akronimie MOBI4Health, finansowanego w ramach konkursu FP7-REGPOT-2012-2013 (budżet ponad 5 mln euro, którego beneficjentem był Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), ponadto koordynator projektu STARBIOS 2 (Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences), rozpisanego na lata 2016–2020 i finansowanego z programu HORIZON 2020, w którym UG wraz z jedenastoma partnerami z Europy, USA i Brazylii pracuje nad koncepcją uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych i etycznych prowadzonych badań (Responsible Research and Innovation), a także lider zespołu naukowego Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, w latach 2014–2018 realizującego – wraz z partnerami z Niemiec, Francji i Belgii – projekt dotyczący badań biologii wirusa zapalenia wątroby typu B (akronim projektu „hepBccc”, konkurs Infect-ERA).

Członek Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce (od 1999), Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (od 2004), Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (od 2004), międzynarodowego stowarzyszenia ScanBalt (od 2001, wiceprezydent od 2015 i członek Komitetu Sterującego), European Association for the Study of the Liver (EASL), European Society for Translational Antiviral Research (ESAR) – przedstawiciel Polski i członek Komitetu Sterującego w latach 2014–2017. Od 2013 roku członek Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz grupy roboczej do spraw krajowych inteligentnych specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju. Od 2014 członek Rady Nadzorczej Pomorskiego Instytutu Naukowego im. prof. Brunona Synaka.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2008) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012). BM

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii