AURIFABER (Goldschmidt) ANDREAS

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Strona tytułowa pracy Andreasa Aurifabera Succini historia…, Królewiec 1551, dotyczącej bursztynu

ANDREAS AURIFABER (Goldschmidt; 29 XI 1513 Wrocław – 12 XII 1559 Królewiec (Königsberg)), uczony, medyk. Syn burmistrza Wrocławia Valentina Goldschmidta i Ursuli z domu Kirstein. Brat Johannesa, teologa luterańskiego. Początkowo kształcił się we Wrocławiu, od 1527 roku studiował teologię i filozofię w Wittenberdze. 1 III 1532 roku uzyskał licencjat, a 27 VIII 1534 magisterium. W tym też czasie zmienił nazwisko z Goldschmidt na Aurifaber. Następnie wykładał na uniwersytecie w Wittenberdze. Nawiązał kontakty między innymi z Marcinem Lutrem, Filipem Melanchtonem i Georgiem Joachimem Retykiem.

W 1539 roku, z poparciem Melanchtona, został kierownikiem (rektorem) gdańskiej szkoły mariackiej. Opracował nowy program nauczania wyrażający idee protestanckie, który pod tytułem Schola Dantiscana opublikował jeszcze w tym samym roku w językach łacińskim i niemieckim. W 1540 roku w oficynie Franciscusa Rhodego wydał Practica auff das Jar M.D.XLI, uznawane za pierwszy kalendarz wydrukowany w Gdańsku. Obliczając w nim położenie planet, zastosował teorię heliocentryczną Mikołaja Kopernika, jeszcze przed publikacją (w 1543) dzieła tego uczonego. Najprawdopodobniej informację o kopernikańskiej idei zaczerpnął z pracy Georga Retyka Narratio prima. W połowie 1540 roku zrezygnował z funkcji rektora i zapisał się na dalsze studia w Lipsku, które prawdopodobnie przerwał.

W 1541 był rektorem szkoły w Elblągu, następnie wyjechał, by kontynuować studia w Wittenberdze. W 1542 w Królewcu uzyskał finansowe wsparcie księcia Albrechta Hohenzollerna na dalszą naukę, tym razem medycyny. Wedle umowy zobowiązał się po jej zakończeniu przez dziesięć lat pełnić funkcję osobistego lekarza księcia. Edukację kontynuował w Wittenberdze, Padwie i Bolonii. 1 XII 1544 roku został doktorem medycyny. Od 1546 mieszkał w Królewcu, był profesorem fizyki oraz profesorem medycyny tamtejszego uniwersytetu oraz osobistym lekarzem księcia Albrechta. W 1550 został kierownikiem uniwersyteckiej katedry medycyny w Królewcu, a w 1553 i w 1557 był rektorem tej uczelni. W imieniu księcia Albrechta posłował między innymi na polski dwór królewski. W 1551 opublikował rozprawę Succini Historia…, zawierającą opis bursztynu i sposobów jego wykorzystania w lecznictwie, która była wznawiana po jego śmierci.

W 1540 w Wittenberdze ożenił się z Heleną, córkę tamtejszego drukarza Hansa Luffta, zmarłą w 1549 podczas epidemii dżumy. W 1550 ożenił się z Agnes, córką teologa Andreasa Osiandra. PP

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii