AMALIE MECK TÖCHTERSCHULE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

AMALIE MECK TÖCHTERSCHULE, prywatna szkoła ogólnokształcąca przy Heilige-Geist-Gasse 48 (ul. św. Ducha), założona 10 X 1831 roku przez Amalię Henriettę Eggert (5 VIII 1800 Gdańsk – 8 IX 1874 Gdańsk), córkę Simona Daniela Wilhelma Eggerta (zob. Georg Friedrich Eggert), organisty kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W roku 1835, po małżeństwie założycielki z kupcem Ottonem Ferdinandem Meckiem (4 II 1811 Tczew – 14 I 1894 Sopot), nazwa szkoły została zmieniona z Eggertsche na Meck Töchterschule. Po śmierci założycielki i dyrektorki nową właścicielką została Alice Wendt (styczeń 1850 Gdańsk – 9 VI 1929 Gdańsk), córka kupca gdańskiego Ottona, pracująca tam od stycznia 1869 roku jako nauczycielka. Przeniosła siedzibę szkoły do budynku przy tej samej ulicy, pod nr 55, zajmując w późniejszym czasie także sąsiednie budynki: przy Heilige-Geist-Gasse 54 i w latach 1895-1928 przy Frauengasse 41 ( ul. Mariacka), gdzie mieszkała. Po roku 1878 zmieniła nazwę placówki na Wendtsche Mädchen-Mittelschule. Szkoła, początkowo 4-letnia, rozwinęła się w roku 1905 do szkoły średniej 8-letniej, z 15 klasami, w których tegoż roku uczyło się 490 uczennic. Czesne wynosiło wówczas od 3 marek miesięcznie w najniższej, VIII klasie, do 6 marek w najstarszej, I klasie. W 1921, po przejściu właścicielki na emeryturę, szkołą kierowała Charlotta Völkel, jej dotychczasowa nauczycielka. Około roku 1924 placówkę przejęły władze miejskie, które utrzymując jej charakter, przeniosły ją do dawnej szkoły powszechnej dla chłopców przy Sperlingsgasse 1 (ul. Wróbla) na Dolnym Mieście. Pod nazwą Alice-Wendt-Schule. Städtische Mädchen-Mittelschule der Niederstadt, pod kierownictwem Ch. Völkel, działała tam do roku 1945. MrGl

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii