ŁOJKOWSKA EWA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Ewa Łojkowska

EWA ŁOJKOWSKA (ur. 8 VII 1954 Bielsko-Biała), naukowiec, biotechnolog roślin. W 1972 roku absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, w 1977 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1977–1993 pracowała w Samodzielnej Pracowni Biochemii Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie (koło Koszalina), tu od 1984 roku doktor nauk rolniczych w zakresie biochemii roślin, od 1991 doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie fitopatologii (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Akademii Rolniczej w Poznaniu).

Od 1993 roku pracownik Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii (MWB) Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), od 2001 profesor tytularny, od 2004 profesor zwyczajny. Od 1994 roku kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed, od 2005 tamże kierownik Katedry Biotechnologii, w latach 1996–2001 prodziekan MWB UG i GUMed, 2005–2012 tamże dziekan, 2005–2012 senator GUMed, od 2005 do 2020 senator UG. Od maja 2019 członek Rady UG. W latach 1986–1988 odbyła staż na University of Wisconsin-Madison (USA), 1991–1993 w Institut National des Sciences Appliquées w Lyonie (Francja), 2001–2009 prowadziła wykłady w Università degli Studi di Perugia (Włochy).

Specjalistka w zakresie molekularnych czynników warunkujących chorobotwórczość bakterii, bioróżnorodności i epidemiologii bakteryjnych patogenów roślin, molekularnych podstaw odporności roślin na bakterie oraz taksonomii molekularnej. Druga grupa jej badań obejmuje zagadnienia dotyczące biologicznie czynnych, roślinnych metabolitów wtórnych, możliwości ich wykorzystania do ochrony zdrowia człowieka, biotechnologicznych metod rozmnażania rzadkich i ginących gatunków roślin (storczyki polskie, rośliny owadożerne).Twórczyni szkoły naukowej obejmującej badania bioróżnorodności, taksonomii oraz czynników molekularnych warunkujących chorobotwórczość bakteryjnych patogenów roślin.

Najważniejsze publikacje: Fertile interspecific somatic hybrids of Solanum: a novel source of resistance to Erwinia soft rot (1988), Characterization of the pelL gene encoding a novel pectate lyase of Erwinia chrysanthemi 3937 (1995), Establishment of hairy root cultures of Ammi majus (2001), Genotyping of bacteria belonging to the former Erwinia genus by PCR-RFLP analysis of a recA gene fragment (2002), Resistance to bacterial pathogens (2005), Induction of apoptosis by plumbagin through reactive oxygen species-mediated inhibition of topoisomerase II (2007), Genes responsible for coronatine synthesis in Pseudomonas syringae present in the genome of soft rot bacteria (2009), Dickeya species: an emerging problem for potato production in Europe (2011), Tritepenoid α-amyrin stimulates proliferation of human keratinocytes but does not protect them against UVB damage (2012), Induction of apoptosis in HL-60 cells through the ROS-mediated mitochondrial pathway by ramentaceone from Drosera aliciae (2012), Simultaneous detection of major blackleg and soft rot bacterial pathogens in potato by multiplex polymerase chain reaction (2013), Biodiversity of Dickeya spp. isolated from potato plants and water sources in temperate climate (2016), Comparison of highly and weakly virulent Dickeya solani strains, with a view on the pangenome and panregulon of this species (2018), High genomic variability in the plant pathogenic bacterium Pectobacterium parmentieri deciphered from de novo assembled complete genomes (2018).

W kadencji 2013–2016 i 2017 - 2018 członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz wiceprzewodnicząca Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Centralnej Komisji, w latach 2003–2007 członek Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk (PAN), od 2007 członek i od 2011 roku zastępca przewodniczącego Komitetu Biotechnologii PAN, od 2007 członek Komitetu Hodowli, Genetyki i Fizjologii Roślin PAN, od 2006 przewodnicząca jury nagrody L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki, od 2008 prezes Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego, od 2002 członek komitetu zarządzającego, a od 2010 wiceprzewodnicząca międzynarodowej organizacji ScanBalt, od 2011 wiceprzewodnicząca, w latach 2013-2015 przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, od 2008 członek Konwentu Godności Honorowych UG.

Odznaczona w 2001 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi, w 2011 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. BM

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii