Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Witold Parteka

SPIS HASEŁ:
AGOPSOWICZ TADEUSZ
AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
BALCERSKI ANDRZEJ
BARAŃSKI ADAM
BIAŁKO MICHAŁ
BIBLIOTEKA GŁÓWNA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
BIZIUK MAREK
BOROWSKI EDWARD jr
BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, czasopismo
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
CICHY MARIAN
CIECHANOWICZ PIOTR
CZASOPISMA NAUKOWE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
CZAS MORZA
DANUTA, jacht
DOBOSZYŃSKI ADAM
DOMINIAK PIOTR
FUNDACJA PROMOCJI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
GERLACH TADEUSZ
GORYSZEWSKA-PISARSKA LUCYLLA
GOŚCICKI IGNACY
GRUENER MAŁGORZATA
HAKUĆ BOŻENA
HUPKA JAN
INŻYNIERIA MORSKA, czasopismo
JACZEWSKI JERZY
JAGODZIŃSKI ZENON
JEDNORAŁ TADEUSZ
JUCHNIEWICZ ROMUALD
KALENDARZ GDAŃSKI
KARWOWSKI JÓZEF
KLUB SENIORA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
KOMBATANCI NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
KOWALCZYK JERZY
KOZŁOWSKI ANTONI
KOZŁOWSKI JAN PRZEMYSŁAW
LEDÓCHOWSKI ANDRZEJ
LEDÓCHOWSKI ZYGMUNT
LIBUŚ WŁODZIMIERZ
LIGMAN JANINA
LOGES MARIAN des
MARECKI JACEK
MAĆKOWIAK EMILIA
MIKOS STANISŁAW
MOLSKI ROMAN
NEPTUNALIA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
NIEWIADOMSKI HENRYK
ONOSZKO JERZY
ORSZULOK WOJCIECH
PAWŁOWSKI OLGIERD
PAZDRO OLGA
PERYCZ STEFAN
PISMO PG
PIĄTEK MARIAN
POLITECHNIKA OTWARTA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
POTOCKI ALEKSY
PRACOWNIA HISTORII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
RACHALSKI ALFRED
RACHALSKI ALFRED sen.
RUTECKI JERZY
SAMOLIŃSKI WOJCIECH
SOKOŁOWSKA TERESA
SROKA EMILIAN
STASZEWSKI RAFAŁ
STOWARZYSZENIE RODZINA KATYŃSKA W GDAŃSKU
STUDENCI POLACY W TECHNISCHE HOCHSCHULE DANZIG (DO 1945)
STUDIUM WOJSKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
SZCZYGIEŁ JULIUSZ
SZULCZYŃSKI TADEUSZ
SZWANKOWSKI STANISŁAW
SZYMBORSKI STANISŁAW
SŁOMIANKO PAWEŁ
TABLICE PAMIĄTKOWE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
TARNAWSKI EUSTACHY
TASZNER EMIL
TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA
TECHNIKA MORZA I WYBRZEŻA
TEJCHMAN-KONARZEWSKI ANDRZEJ
TELEWIZJA AKADEMICKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOŁDKA
TYGODNIK STUDENCKI „POLITECHNIK”
TYGODNIK „UWAGA”
WASILUK WIKTOR
WIERZBA HENRYK
WIĘCKIEWICZ HENRYK
WOJNOWSKI WIESŁAW
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYSIATYCKI KAZIMIERZ
ZABŁOCKI KONSTANTY
ZAORSKI REMIGIUSZ
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ZIELONKO ROMUALD
ZWIERZYKOWSKI WŁODZIMIERZ
ZWIĄZEK GOSPODARCZY MIAST MORSKICH
ZWIĄZEK MIAST I GMIN MORSKICH
ZWIĄZEK MIAST NADBAŁTYCKICH
ZYGMUNT KAZIMIERZ
Z HISTORII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ŚWIERCZEWSKI CZESŁAW
ŻYŁKO WACŁAW
SPIS TABEL:
Dyrektorzy biblioteki THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Dyrygenci Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej
Kierownicy Studium Wychowania Fizycznego (1951–1974), Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (1974–2009) oraz Centrum Sportu Akademickiego PG (po 2009)
Prezesi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej
Przewodniczący Rady Programowej
Przewodniczący Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej i (od 1991) przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Gdańskiej
Redaktorzy działowi „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej” od 2012 roku (kadencja 2012–2016)
Redaktorzy działowi „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej” w 1966 roku
Redaktorzy naczelni i ich zastępcy
Redaktorzy „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej”
Sekretarze redakcji
Stan zatrudnienia w bibliotece THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Stan zbiorów w bibliotece THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Struktura Biblioteki Głównej PG
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner Główny


Wydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii